Nieuws Actueel

'Bij een Brexit blijven er slechts verliezers over'

Van een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, de Brexit, wordt iedereen slechter. Daarvoor waarschuwt Euler Hermes, een van de voornaamste kredietverzekeraars in de wereld, in het AD. In een eerder stadium concludeerde ING al dat een Brexit ongunstig is voor de Nederlandse economie.

Peet Vogels 24 februari 2016

Brexit Economie

De eerste verliezer is al gevonden. Het Britse pond daalt flink in waarde sinds de groeiende onzekerheid over een eventueel Brits vertrek uit de EU. De munt staat inmiddels al op het laagste niveau sinds 2009. En bij een vertrek van de Britten zal de waarde nog verder onderuit gaan, is de verwachting.

Op de financiële markten zorgt de onzekerheid voor onrust. En dat is het laatste wat de markten kunnen gebruiken. Want er is al zoveel onzekerheid over de richting die de wereldeconomie opgaat. Vanuit economisch perspectief is een Brexit een zogenoemde no brainer. "Bij een Brexit zijn er alleen maar verliezers", zegt Johan Geeroms, risicomanager bij Euler Hermes. De EU en Groot-Brittannië onderhouden innige handelsrelaties en daar komt de klad in bij een breuk.

NederlandGroot-Brittannië is na Duitsland de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Bijna 4 procent van de totale Nederlandse productie aan goederen en diensten gaat de Noordzee over. En die productie is goed voor 300.000 banen in Nederland. "In 2014 bedroeg de export naar Groot-Brittannië 36,7 miljard euro", weet Geeroms. Omgekeerd wisten de Britten voor ruim 25 miljard euro aan spullen in Nederland te slijten.

Geeroms ziet vooral problemen bij de export van agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk (VK). "We exporteren bijvoorbeeld nogal wat varkensvlees, vooral in de vorm van bacon." Als die export wegvalt, zal de economische schade groot zijn. De prijs van varkensvlees staat al onder druk, dus een extra klap zal tot veel faillissementen in de sector leiden.

Handel minder vrijDat de handel geraakt zal worden, lijkt onvermijdelijk. Nu maakt het VK onderdeel uit van de grote interne Europese markt. Als de Britten vertrekken, moeten ze daarom een nieuw handelsverdrag sluiten met de EU. Dat is goed mogelijk, landen als Zwitserland en Noorwegen hebben ook dergelijke verdragen. Maar dat betekent nooit dezelfde voordelen die de EU-landen hebben. Bovendien moet Groot-Brittannië ook met andere landen handelsverdragen afsluiten, omdat dat nu vaak EU-verdragen zijn.

Die belemmeringen raken Nederland ook, denkt Geeroms. "Je krijgt invoertarieven, importrestricties of andere handelsbelemmeringen. De handel wordt minder vrij."

Een ander groot gevaar voor de Britten is de afhankelijkheid van Londen als financieel centrum. De financiële sector is een van de belangrijkste economische activiteiten in het VK. Een Brexit legt die toekomst in de waagschaal. HSBC, een van de grootste Britse banken, kondigde al aan dat het een deel van het personeel zal verhuizen naar Parijs als het VK uit de EU stapt. ING-topman Ralf Hamers zei gisteren dat zijn bank in dat geval zal volgen en 500 banen gaat verplaatsen. Die ontwikkeling kan nog wel positief uitpakken voor Nederland, denkt Geeroms. "Amsterdam als financieel centrum kan daar van profiteren. Want Parijs is niet bepaald het financieel centrum in Europa."