Nieuws Actueel

Blok zet betwist plan bouwcontrole voort

Instortingsgevaar doordat een stalen ligger te veel gewicht moest dragen: dat gebeurt als private bedrijven toezicht houden op bouwbedrijven, constateren Haagse gemeenteambtenaren. Maar Blok houdt eraan vast, schrijft De Volkskrant.

Joost De Vries | Foto: Marcel van den Bergh 17 augustus 2016

Bouwcontroleinstortinggevaarprivatisering

Bouwbedrijven leveren ondermaats werk als de gemeente het toezicht uit handen geeft aan private bouwinspecteurs, zo waarschuwt Den Haag in een rapportage gericht aan minister Blok van Wonen. Toch wil de minister per 2018 de kwaliteitscontrole weghalen bij gemeenten en neerleggen bij de bouwsector zelf.

De gedachte achter zijn Wet kwaliteitsborging is dat bouwbedrijven hogere kwaliteit leveren als ze daar zelf de volle verantwoordelijkheid voor dragen. Nu is het zo dat aannemers van de gemeente toestemming krijgen om te bouwen als ze op papier aan de vereisten voldoen, vervolgens houdt de gemeente toezicht op de uitvoering. Die praktijk voldoet niet meer, meent Blok. Per gemeente is het toezicht te veel gaan verschillen, bij gebreken achteraf wijzen partijen te vaak naar elkaar.

De minister wil de aannemer een grotere verantwoordelijkheid geven tijdens het bouwen en een ruimere aansprakelijkheid achteraf.

Lees verder op vk.nl