Nieuws Actueel

Bouw van windmolens op dammen kan doorgaan

Omdat mosselkweker Martin Bout en zijn medewerkers maar een paar dagen per jaar met een ponton in de werkhaven aan de Grevelingendam werken, is dat geen reden om de bouw van een 180 meter hoge windturbine op de kade te verbieden, aldus de Raad van State in een uitspraak schrijft PZC.

Van onze redactie 17 maart 2016

Windmolen1065

Ook verder ziet de Raad van State geen onoverkomelijke beletselen in het plan om 35 enorme windturbines op de Grevelingendam en Philipsdam te plaatsen.

In een definitieve uitspraak veegt de Raad alle bezwaren, op één formeel puntje na, van tafel. De Bruinisser mosselkweker scoorde alleen met zijn bezwaren tegen het plaatsen van de windmolens op een waterkerend dijklichaam.

Strikt volgens de regels was het verboden om windmolens en andere bouwwerken op primaire waterkeringen te bouwen. Maar intussen is dat beleid veranderd en kiest de Rijksoverheid ervoor om ook de dijken en andere waterkerende bouwwerken in te zetten bij de opwekking van duurzame energie.

DijkdoorbrakenToen Bout bezwaar maakte tegen het windenergiepark was die regel nog niet aangepast, intussen wel. Bovendien heeft de mossel-

kweker niet met een tegenonderzoek aangetoond dat het plaatsen van windmolens op dijken een hoger risico voor dijkdoorbraken en overstromingen oplevert.

Met de uitspraak kan ontwikkelaar Windpark Krammer BV op de Krammersluizen, de Grevelingen- en Philipsdam 35 windturbines met een totaal vermogen van 100 megawatt (Mw) bouwen. Goed voor de energiebehoefte van 70.000 huishoudens en prima passend in het Rijksbeleid voor het opwekken van nog eens 6000 Mw tot 2020.

Mosselkweker Bout en zijn vier medewerkers hebben vooral een veiligheidsprobleem. Bout meent dat het onverantwoord is om pal naast de werkhaven langs de Grevelingendam een windmolen te poten. In de werkhaven ligt Bouts werkponton op slechts 170 meter van de 180 meter hoge windturbine. Maar enkele lijnen met hangende mosselen liggen slechts op enkele tientallen meters van de windturbine. De overheid ziet daar geen probleem in, omdat Bout en kompanen maximaal veertig dagen per jaar in de werkhaven actief zijn en meer te vergelijken zijn met een passerende auto, of fietsers, dan mensen die langdurig in de nabijheid van de windmolen verblijven. De Raad van State is het daarmee eens.

SchikkingOverigens bleek eerder al dat zes bezwaarmakers in de gemeente Goeree-Overflakkee hun beroepen hadden ingetrokken omdat zij een minnelijke schikking met het energiebedrijf hebben getroffen over de aanleg van een 150 Kilovolt elektriciteitsleiding vanaf het windpark over hun gronden richting Rotterdam.