Nieuws Actueel

Bouwpersoneel nodig? Hier kun je ze nog vinden

Naar schatting zijn er de komende vier jaar 55.000 nieuwe arbeidskrachten in de bouw nodig. Volgens Intelligence Group, specialist in arbeidsdata, is er meer dan voldoende arbeidspotentieel in Nederland beschikbaar om dit tekort in de bouw op te vangen. Er zouden 166.000 werkenden zijn die een overstap naar de bouw als een aantrekkelijk alternatief omschrijven.

De Ondernemer 2 augustus 2018

Tekort bouwpersoneel

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group naar het arbeidspotentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt. “De tekorten in de bouw zijn het gevolg van het niet structureel werken aan de aantrekkelijkheid van de sector in brede zin en naar de jongere generaties in het bijzonder”, meent Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Populariteit

Ook dit jaar blijkt de populariteit van de sector, met name onder jongeren flink gedaald. Zag in 2016 nog 3,5 procent van de werkende jongeren de bouw als interessant alternatief, is dit in 2018 gezakt naar 2,1 procent. Ook in de groep tussen de 45-55 jaar daalde de populariteit. De enige groep onder wie de populariteit toenam is de groep tussen de 35-45 jaar, maar desondanks wat dat onvoldoende om het totaal te compenseren.

Zij-instromers

Toch is er volgens Waasdorp geen enkele reden tot zorg. "Ondanks die dalende aantrekkelijkheid van de bouw als alternatief voor de huidige baan is er op korte termijn meer dan drie keer meer arbeidspotentieel in Nederland voorhanden dan er tekorten zijn." Vooral onder praktisch en middelbaar opgeleide mannen is de bouw aantrekkelijk.

Verlegd

Zo zou 6 procent van de werknemers in de metaalindustrie/metalektro en 5 procent van werknemers in de groothandel de overstap wel willen maken. In totaal zou dat over 48.500 personen gaan en daarmee zou een groot deel van de schaarste in de bouw op korte termijn op te lossen zijn. Echter, het probleem wordt zo wel verlegd naar andere sectoren. Ook werkenden in minder voor de hand liggende sectoren zoals het onderwijs, de zorg en de detailhandel hebben interesse getoond als zij-instromer.

Uit welke sectoren wil men overstappen naar de bouw?

1. Metaalindustrie / metalektro - 6,5%
2. Groothandel - 5,1%
3. Energievoorziening (nutsbedrijven) - 5,0%
4. Advies / consultancy - 4,1%
5. Landbouw, bosbouw en visserij - 3,9%

Percentage van het totaal aantal werknemers in deze sector die een overstap naar de bouw zou willen maken