Nieuws Actueel

Brussel snelt Nederlandse tuinder en kweker te hulp

Europa schiet nog dit jaar de Nederlandse groentenkwekers en plantenveredelaars te hulp. Dat gebeurt met hogere drempels voor patenten op natuurlijke eigenschappen van planten, zo schrijft het AD.

FRANS BOOGAARD 19 mei 2016

Tomaten 1065

Brussel neemt daarmee een ernstige bedreiging weg voor een economisch belangrijke sector met 300 bedrijven, samen 10.000 werknemers en een jaaromzet van 2,5 miljard euro. Van alle groentezaden ter wereld komt meer dan een derde uit Nederland. Ons land dreigde die positie kwijt te raken door enkele geruchtmakende patenten op natuurlijke eigenschappen van planten, waardoor verdere ontwikkeling ervan niet of alleen nog tegen zeer hoge kosten mogelijk was geweest. Staatssecretaris Van Dam (Landbouw) spreekt van 'een absolute doorbraak in de discussie over kwekers- en octrooirecht'. Hij was niet alleen bang voor de Nederlandse kwekers, maar ook voor de wereldvoedselvoorziening. In Amerika werden boeren al voor de rechter gedaagd omdat ze gepatenteerde gewassen gebruikten. Ook NGO's ageerden fel tegen het monopolie van monsterbedrijven als het Amerikaanse Monsanto en het Zwitserse Syngenta. De problemen ontstonden doordat het Europese octrooibureau, volgens Van Dam op grond van verouderde wetgeving, patenten op natuurlijke eigenschappen verleende aan deze twee bedrijven. Op een door Van Dam belegd symposium in Brussel kondigde commissaris Bienkowska gisteren aan dat ze dit soort praktijken wil tegengaan door een nieuwe uitleg van haar biotechrichtlijn.

KwetsbaarderIn het Europese Parlement maakten ook VVD'er Jan Huitema en SGP'er Bas Belder zich daarvoor sterk. Volgens Huitema worden plantenrassen kwetsbaarder voor ziektes als ze niet worden doorontwikkeld. Belder vindt patenten op leven ook ethisch onjuist, 'omdat we als mensheid de schepping in bruikleen hebben gekregen van de Schepper'.