Nieuws Actueel

CBS: brede welvaart lager bij jongeren, veel ontevredenheid

Jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar ervaren minder brede welvaart dan oudere mensen. Ze zijn met name minder vaak tevreden over hun werk, hoeveel vrije tijd ze hebben, hun woning en het leven in het algemeen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor Brede Welvaart. Dat onderzoek, dat elke vier jaar gehouden wordt, kijkt niet alleen naar inkomen en vermogen, maar ook naar zaken als gezondheid, welzijn, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen en kwaliteit van de leefomgeving.

ANP 17 mei 2023

ANP170523045 1

Behalve dat mensen tussen de 25 en 35 jaar minder tevreden zijn over hun leven hebben ze ook weinig vermogen en zijn ze relatief vaak slachtoffer van criminaliteit. Ook hebben ze vaker dan andere groepen last van vervuiling als stank in hun woonomgeving. Wel zijn ze relatief gezond, zijn ze tevreden over hun arbeidsparticipatie en hebben ze relatief veel vertrouwen in andere mensen.

Het CBS verklaart deze uitkomsten onder meer doordat de kwaliteit van natuur en ecosystemen afneemt. Ook staan sociale verbanden onder druk. Zo meent een relatief groot deel van Nederland tot een gediscrimineerde groep te behoren. Ook het vertrouwen in instituties zoals de rechtspraak is afgenomen. Deze trends raken niet alleen nu de brede welvaart maar ook in de toekomst.

Vrouwen en hoogopgeleiden

In de leeftijdsgroepen van 45 tot 55 jaar en van 55 tot 65 jaar zijn mensen juist vaker positief dan negatief. Ook de categorie 65 tot 75 jaar is positief en was ook positiever dan vier jaar geleden.

Maar niet alleen de leeftijd zorgt voor verschillen. Mannen ervaren bijvoorbeeld iets meer brede welvaart dan vrouwen en hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden. Ook is de brede welvaart hoger voor mensen die in Nederland geboren zijn vergeleken met mensen die hier niet zijn geboren.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws