Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Dienstverlening

Mark Huizenga: 'Werknemersparticipatie biedt werknemers kans mee te delen in toekomstige waardegroei'

,,In onze praktijk krijgen wij geregeld vragen over werknemersparticipatie. Zowel van startups en scale-ups als van grotere (familie)ondernemingen'', schrijft Mark Huizenga, advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen, in zijn blog.

Mark Huizenga 17 september 2020

Mark Huizenga kienhuis

Mark Huizenga van KienhuisHoving advocaten en notarissen.

Een werknemersparticipatie biedt werknemers de kans mee te delen in de toekomstige waardegroei van de onderneming. Daarbij wordt een directe cash-out voor de onderneming, als gevolg van bijvoorbeeld hogere salarissen of jaarlijkse bonusregelingen, uitgesteld.

Ook in deze onzekere tijd wordt er naar alternatieve manieren gezocht om personeel voor langere tijd aan de onderneming te binden en (financieel) perspectief te bieden. Bekende werknemersregelingen op participatiebasis zijn (stemrechtloze) aandelen of certificaten. Een werknemer verkrijgt op deze manier een stukje eigendom van de onderneming en zal worden beloond als er winst wordt uitgekeerd of als de onderneming wordt verkocht.

Lees ook: KienhuisHoving versnelt groei, nu ook in Utrecht

Share appreciation rights

Een variant die meer aandacht krijgt, is om aan werknemers zogenoemde ‘share appreciation rights’ (SARs) toe te kennen. De SAR is een contractueel beloningsinstrument dat wordt gebruikt om een werknemer te stimuleren en te betrekken bij de resultaten van de onderneming, zonder hem of haar daadwerkelijk aandelen of certificaten te verstrekken.

De werknemer profiteert van de resultaatontwikkeling van de onderneming door een (fictieve) waardestijging tussen de waarde van de aandelen op het moment dat de SARs aan de werknemer worden toegekend en de waarde van de aandelen op het moment dat de werknemer daadwerkelijk aanspraak op zijn rechten kan maken. Vaak is dat het geval bij een overname of toetreding van een investeerder.

''Bij het opstellen van een SAR-regeling is het belangrijk te zorgen voor een zo duidelijk mogelijke uitwerking van de regeling''

Mark Huizenga, advocaat bij KienhuisHoving

Zware verplichting werkgever

Voorbeeld: 1 september 2020 worden 200 SARs toegekend aan werknemer. De waarde per aandeel op deze datum is vastgesteld op 50 euro. Per 1 augustus 2023 wordt de onderneming verkocht en de aandelen gewaardeerd op 100 euro. De waardestijging is dan 50 euro per aandeel. Werknemer heeft recht op een betaling van 200 SARs vermenigvuldigd met 50 euro is 10.000 euro.

Bij het opstellen van een SAR-regeling is het belangrijk te zorgen voor een zo duidelijk mogelijke uitwerking van de regeling. Veel SAR-regelingen kennen bijvoorbeeld een bepaling waarin de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een rol speelt bij het ontstaan van aanspraken door de werknemer. Belangrijk is verder dat op grond van vaste rechtspraak op de werkgever een zware verplichting rust om een SAR-regeling duidelijk uit te werken en de werknemer hierover zorgvuldig te informeren.

Mark Huizenga is advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen. Voor vragen: mark.huizenga@kienhuishoving.nl

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.