Nieuws Actueel

Directeur Carin Kampman zet met Matchpoint weg omhoog in

Lachende gezichten bij Matchpoint. De Amersfoortse intermediair voor betrokken ondernemen bestaat vijftien jaar. En dat, terwijl het begin vorig jaar nog kantje boord was, toen maatschappelijke stage én daarmee de subsidie wegvielen. Maar directeur Carin Kampman en haar team toonden overlevingsdrang en herpakten zich. Het resultaat: een springlevende organisatie die op sociaal-economisch gebied meer en meer het verschil maakt in de stad. Het AD sprak met haar.

Thijs Tomassen 21 september 2016

Carin Kampman Matchpoint Amersfoort intermediair 1

Terugblikkend op die roerige tijden: hoe heb jij die beleefd?

,,Het was een enorme teleurstelling dat de maatschappelijke stage werd afgeschaft. Kijk, Matchpoint komt uit een situatie waarin het grotendeels subsidieafhankelijk is geweest. We zijn begonnen als onderdeel van een grote welzijnsorganisatie. Op het moment dat we onszelf daarvan losmaakten, in 2008, begon de crisis.

Daar hadden we in eerste instantie niet veel last van. Matchpoint ontwikkelde zich boven verwachting. Het werd nóg mooier, toen de maatschappelijke stage voor scholieren in 2011 wettelijk verplicht werd gesteld. Daar waren wij al jaren mee bezig, het voelde als een enorme erkenning voor ons werk. Maar begin 2015 werd het net zo hard weer afgeschaft. We hadden net een hele infrastructuur opgetuigd die op de maatschappelijke stage was ingericht. Gevolg: een belangrijke mogelijkheid om jongeren bij de samenleving te betrekken verdween én de helft van onze organisatie viel weg. We dreigden om te vallen en moesten onszelf herpakken. Toen hebben wij de organisatie van afhankelijk naar ondernemend getransformeerd; eentje die zichzelf kan bedruipen.''

Hoe doe je dat?

,,Door onze creativiteit in te zetten en onze tentakels in de lokale samenleving optimaal te benutten. We hebben maatschappelijke vraagstukken opgepakt en zijn nieuwe diensten gaan ontwikkelen die duurzaam verschil maken. Het mooiste voorbeeld daarvan is ChangeLab. Daarin verbinden we jonge, ambitieuze mensen, met denk- en doekracht, aan maatschappelijke vraagstukken in de regio. We worden regelmatig geconfronteerd met problematieken. Neem armoede. We doen veel voor de voedselbank en Straatadvocaten, maar daarmee lossen we het dieper liggende probleem niet op. Ik ben heel gedreven om er op een andere manier naar te kijken. Daarom zijn we gewoon gestart; tot nu toe hebben twee groepen van tien talentvolle mensen uit de stad, met verschillende achtergronden en perspectieven, zich over twee complexe onderwerpen gebogen.''

Wat heeft ChangeLab in de praktijk opgeleverd?

,,De eerste groep helpt vijf zwerfjongeren naar een nieuwe fase in hun leven. Zij krijgen een dak boven hun hoofd, worden schuldenvrij gemaakt en krijgen een zinvolle dagbesteding. Daarmee verlaten ze een duur zorgcircuit waar ze niet meer thuishoren. Ze moeten op eigen benen staan en na ChangeLab kan dat. Een fantastisch resultaat en precies wat we willen: blijvende maatschappelijke waarde toevoegen aan de stad. Een ander deel van die groep heeft zich gericht op preventie van schulden. Ook daarvan zal Amersfoort gaan horen. We zijn in de tweede leergang bezig met het thema verwarde mensen, hartstikke actueel. Dit is een mooi voorbeeld van een dienst die we in de markt hebben gezet en draaien zonder subsidie. Dankzij de bijdragen van deelnemende organisaties kunnen we kostendekkend werken. Zo hebben we meer nieuwe initiatieven ontplooid. Een zwerfafvalproject rond het station en een traject voor mbo-studenten en vmbo-scholieren om schooluitval te voorkomen, bijvoorbeeld.''

Hoe is het gesteld met de maatschappelijke betrokkenheid in Amersfoort?

,,Die is enorm. Ik heb echt het gevoel dat het hier sterker leeft dan in andere steden. Wij hebben het zaadje natuurlijk geplant. Maar het doet me elke keer weer goed, als bedrijven zich melden met de vraag of wij hun kennis, handjes of middelen kunnen koppelen aan een vraag vanuit de samenleving. Wij hebben daarbij een inspirerende, organiserende en ontzorgende rol. Dat blijft ook onze basis, die ontmoetingen. Veel bedrijven hebben de behoefte om zich anders te laten zien dan alleen commercieel. Ze zijn op zoek naar zingeving. Ik merk daarnaast de ontwikkeling op dat bedrijven het maatschappelijke veld niet alleen zien als de plek waar je je goede bedoelingen mee naartoe neemt, maar ook als de plek waar je kunt leren en je eigen doelstellingen kunt bereiken. Medewerkers komen buiten hun eigen omgeving en hun comfortzone in contact met groepen als ouderen, mensen met een beperking of jongeren. Het is mooi om te zien hoe ze daarbij op elkaar reageren en welke competenties er komen bovendrijven. Het levert nieuwe inzichten op. Het is ontzettend leuk om beide werelden te laten zien dat ze elkaar zo veel te bieden hebben.''

Er is al veel gewonnen. Hoe zie jij de toekomst voor Matchpoint?

,,We zijn enorm trots dat we onze begroting sluitend hebben gekregen na het wegvallen van de subsidie. Geeft een enorme boost. Let wel: we zijn ondernemend, maar geen onderneming. We blijven een stichting zonder winstoogmerk. We zijn nog lang niet klaar. De ontwikkeling waarover ik net vertelde, leren van elkaar, zal doorzetten. De toekomst zal vooral worden gekenmerkt door leren en ontwikkelen. Dat zijn we steeds prominenter voor het voetlicht aan het brengen. Zolang je nieuwsgierig bent en jezelf ervoor openstelt, valt er zo veel te ontdekken.''

Op welke nieuwe plannen broeden jullie momenteel?

,,Onlangs hebben we een ontbijtbijeenkomst gehouden over het tijdelijke gebruik van leegstaand vastgoed. De opkomst om zeven uur 's ochtends was enorm: 140 mensen uit het bedrijfsleven waren getriggerd. We hebben gedebatteerd op een toepasselijke plek: in een pop-uprestaurant in het voormalige Avero Achmeagebouw. Het gaat zeker een vervolg krijgen. Dit is een voorbeeld van onze verbrede rol. Bij alles wat nieuw op ons pad komt, vragen we onszelf af: is het maatschappelijk relevant, moeten we ons ermee bemoeien? In dit geval vinden we van wel. Er is een grote behoefte om leegstaand vastgoed een nieuwe invulling te geven, vooral voor maatschappelijke initiatieven en starters. En we zitten zelf op een tijdelijke bestemming. Het geeft reuring en ruimte voor minder kapitaalkrachtige partijen om zich te ontwikkelen. Ook het WijkWaardenHuis, een plek waar migranten en vluchtelingen met een verblijfsvergunning hun talenten kunnen ontwikkelen en ondernemersvaardigheden kunnen opdoen, gaat er komen. Een plek in de wijk waar werk wordt verricht en interactie is. We zijn bezig met een locatie en hebben goede hoop dat we nog dit jaar kunnen beginnen.''

Je vertelt erover met de gedrevenheid van iemand die pas net aan de slag is gegaan, terwijl je zelf je 12,5-jarige dienstverband bij Matchpoint viert. Wat drijft je?

,,Het is zo leuk! Ik denk dat iedereen verschil wil maken en iets wil toevoegen. Als ik later terugkijk, wil ik iets hebben bijgedragen aan een betere wereld. Het is hier in Amersfoort natuurlijk maar een postzegel, maar voor zowel het lokale bedrijfsleven als het maatschappelijke veld wél heel waardevol. Die werelden met elkaar kunnen verbinden als een onafhankelijke intermediair is een bijzonder mooie rol.''