Nieuws Actueel

'Economie voorspellen is zinloze exercitie'

Peter de Waard 25 januari 2016

Economievoorspelleniszinlozeexercitie1065

Topeconomen zijn uitermate sceptisch over het gebruik van economische modellen voor het voorspellen van de toekomst. Maar ze willen ook niet af van die modellen, zoals die worden opgesteld door onder meer het Centraal Planbureau (CPB). Zo bericht de Volkskrant maandag."Het CPB mag dan af en toe een scheve schaats rijden, het alternatief van geen economische analyses lijkt me geen goede zaak", zegt Harry van Dalen, zelf econoom en hoofdredacteur van Me Judice, een discussieforum voor economen.Uit een enquête van Me Judice onder topeconomen in Nederland blijkt dat vier van de tien economen vinden dat het voorspellen van de toekomst met macro-economische modellen voor de langere termijn een 'zinloze exercitie' is. Eén van de drie economen vindt de invloed van het CPB op het regeringsbeleid te groot. Slechts een op de tien economen denkt dat politici zich laten leiden door deze modellen bij het bepalen van hun beleid. Een ruime meerderheid denkt dat ze zich vooral laten leiden door opportunisme en ideologie en niet zozeer door kwantitatieve inzichten van de wetenschap. 'Economische modellen moet je gebruiken maar niet geloven', vat Van Dalen de conclusie samen.De afgelopen tijd is de discussie rond het gebruik van wiskundige modellen voor het voorspellen van de toekomst opgelaaid. Omdat deze vaak geen rekening houden met onverwachte gebeurtenissen - denk aan de sterke daling van de olieprijs in de afgelopen anderhalve maand - eindigen ze meestal in de prullenmand. Een ander nadeel is dat de modellen ervan uitgaan dat mensen rationele keuzes maken. Meestal laten mensen zich echter leiden door emoties. Pogingen van gedragseconomen om de psyche in de modellen te brengen zijn tot nu toe niet erg geslaagd. Secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken stelde onlangs in zijn nieuwjaarsartikel in het economenvakblad ESB dat CPB-modellen maar van zeer beperkte waarde zijn om over de verre toekomst na te denken.