Nieuws Actueel

Erfcoaches moeten Tubbergse boeren uit de problemen houden

Tubbergen gaat erfcoaches aanstellen, schrijft Tubantia, die met boeren in gesprek gaan over hun persoonlijke situatie en eventuele problemen.

Hans Brok | Foto: Thinkstock 1 december 2017

Boeren armeode erfcoaches

Village Deals

De erfcoaches zijn een voortvloeisel uit het project Village Deals. Dat is een overeenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarbij gemeenten meer ruimte krijgen voor een eigen aanpak van sociale problemen. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpak van verborgen armoede en een betere toegang tot hulpinstanties.

Tubbergen is een van de elf gemeenten die aan de Village Deals meedoen. Naast Tubbergen doet in Twente alleen Oldenzaal mee. Het komende half jaar kunnen ze met extra geld en voorzieningen de lokaal aangestuurde vernieuwing op poten zetten. In Oldenzaal richten de inspanningen zich op de dagbesteding, in Tubbergen op de agrariërs.

Lees ook: Brabantse ‘koolstofboer’ haalt CO2 uit de lucht

Sociaal maatwerk

De Village Deals zijn een vervolg op de City Deals. Dat project begon in 2015 maar gold alleen voor een aantal grote gemeenten, waaronder Enschede. De VNG wil nu ook kleinere gemeenten laten experimenten met lokaal sociaal maatwerk.

Het Tubbergse plan met de agrariërs sluit aan op het eerdere project Boeren voor Keuzes, waarbij keukentafelgesprekken zijn gehouden.

Tubbergen telt ongeveer 560 agrarische bedrijven. Een onbekend deel daarvan leeft op de rand van het bestaan. Ze zijn niet in staat uit te breiden, hebben geen opvolging of kampen met grote schulden. Ze zitten met allerlei vragen over regelgeving, maar weten niet precies wie ze daarvoor moeten aanspreken. Het is de bedoeling dat de ervencoaches als een soort vraagbaak gaan fungeren voor de boeren.

Criminaliteit

Een extra reden om aandacht te besteden aan de leefwereld van boeren is dat boeren in financiële nood, gevoeliger zijn voor criminele invloeden. Uit Brabant is bekend dat criminelen azen op leegstaande boerenschuren om daar bijvoorbeeld hennepplantages in te zetten.

Wethouder De Witte geeft toe weinig zicht te hebben op de leefwereld van boeren: „Als je mij vraagt, hoeveel boeren leven op of onder de armoedegrens, dan heb ik daar geen antwoord op. Het is voor ons een deels verborgen wereld. Boeren hebben de instelling problemen zelf op te willen lossen. Ze zoeken niet makkelijk of pas laat hulp. Tegelijk zijn we als gemeente wel erg veel bezig met wetten en regelingen.”

Vertrouwen

De taak van de ervencoaches is allereerst om vertrouwen te winnen, zegt De Witte. „Ze komen niet alleen praten, maar we willen ook wat te bieden hebben. Niet in de zin van, hier heb je een zak met geld, maar we willen ze laagdrempelig hulp bieden en de weg wijzen. Ze zijn een vraagbaak, kennen alle gemeentelijke regelingen en kunnen waardevolle adviezen geven. ’

Het is een deels verborgen wereld.

Roy de Witte, Wethouder Tubbergen