Nieuws Actueel

Ewald Engelen: Trump voert interessant economisch beleid

Donald Trump is nu twee weken president. Wat viel er op in die periode en wat kunnen we nog verwachten? Het AD vroeg het econoom Ewald Engelen.

MARK VAN ASSEN 6 februari 2017

Ewald engelen trump president economisch beleid

"Er zijn twee dingen die er wat mij betreft uitspringen. Ten eerste: het volstrekt onsmakelijke beleid ten opzichte van migranten. De immigratiestop gaat zó fundamenteel in tegen de liberale Amerikaanse traditie.

Infrastructuur

Ten tweede: het zeer interessante economische beleid. Trumps investeringsprogramma staat haaks op wat we in Europa gewend zijn. Waar hij heel veel geld pompt in infrastructuur, in bruggen en wegen - geld dat dus onmiddellijk ten goede komt van de burgers - heeft Europa bijvoorbeeld de lasten van de bankencrisis juist afgewenteld op de burgers. Dat is toch een heel ander signaal.

Vrijhandel

Verder zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat de economie in de VS structureel gaat groeien. Als dat gebeurt, staat de Europese elite lelijk in haar hemd. Die had haar oordeel namelijk al lang klaar, zonder in te gaan op Trumps fundamentele kritiek op bijvoorbeeld vrijhandel en globalisering. Je ziet dat Brussel de burger nu rijp probeert te maken voor verdergaande Europese integratie.

Levensgevaarlijk

We moeten bang worden van wat Trump doet. Dat is niet alleen kwalijk, maar ook levensgevaarlijk. De burgerij trapt hier echt niet in. De komende verkiezingen in Europa gaan een grotere groei laten zien van de populistische partijen dan verwacht."

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook kandidaat-Kamerlid voor de Partij voor de Dieren.