Nieuws Actueel

Geen stalling op nieuwe warenmarkt

Meer horecaterrassen en een fietsenstalling midden op de Markt, zo is de wens van de Marktcommissie. Bij de door de gemeente gewenste nieuwe indeling van de warenmarkt op woensdag in Den Bosch ontbreken deze onderdelen. Ze horen bij het oorspronkelijke plan van notenverkoper Hans Donders, meldt het Brabants Dagblad.

Marc Brink 16 januari 2017

Marktkraam

De gemeente is het met Donders eens dat de meeste marktkooplieden op hun eigen plaats blijven. De opstelling wordt meer compact en op de Hooge Steenweg komen enkele plaatsen te vervallen. Maar het gaat de gemeente te ver om open ruimtes te vullen met extra horecaterrassen. De gemeente legt niet uitvoerig uit wat de bezwaren zijn. Het college wijst er simpelweg op dat het gaat om de indeling van de warenmarkt en niet om de uitbreiding van terrassen.

"Heel jammer", zegt Harry Weber, medewerker van het aan de Markt gevestigde café de Druif. Weber: "We hadden zo'n veertig vierkante meter op het middenterrein willen vullen met een terras. Dat zou vooral zomers een mooie extra omzet kunnen opleveren. Een ambtenaar van de gemeente had al een tekening gemaakt met parasols. Achteraf blijkt dus dat hij het niet voor het zeggen had."

Volgens Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling Koninklijke Horeca Nederland, was het 'leuk' geweest als er terrassen op de Markt zouden komen. "Maar ik voel mij niet geroepen om de gemeente op andere gedachten te brengen", aldus Kuenen.

Waarde

In het plan van Donders waarover de Marktcommissie de gemeente gaat adviseren was midden op het marktterrein een fietsenstalling gepland. Maar volgens de gemeente heeft dat geen toegevoegde waarde voor de warenmarkt omdat er in de directe omgeving al voldoende stallingsruimte is. "Bovendien is het fietsen op de markt voor veel kooplieden een bron van ergernis", aldus de gemeente. Donders zou het lege middenterrein niet alleen willen benutten voor fietsen of terrassen. Hij stelt ook voor om dat deel van de markt in te richten voor kookdemonstraties, een afhaalpunt en toilet voor kooplieden en marktbezoekers. Volens de gemeente moeten de marktkooplieden zelf zorgen voor deze mogelijkheden. De voorgestelde herindeling is volgens de gemeente 'maar een eerste stap'. "We willen dit voor een periode van twee jaar de kans geven. Mocht dit het tij niet keren, dan moeten ingrijpende maatregelen worden genomen."