Nieuws Actueel

Gemeente Sluis werkt aan ondernemersloket

West-Zeeuws-Vlaamse ondernemers kunnen vanaf volgend jaar met al hun vragen en opmerkingen terecht op één centraal gemeentelijk punt. Met de invoering van een ondernemersloket wil de gemeente Sluis de service verbeteren en de eigen manier van werken efficiënter maken, laat PZC weten. De gemeentelijke dienstverlening in Sluis aan bedrijven kan beter, bleek vorig jaar onder meer uit een onderzoek van MKB Nederland.

Van onze redactie 12 september 2016

Ondernemers Netwerken Thinkstock

Lokale ondernemers gaven Sluis een magere 5,7, tegenover een landelijk gemiddelde van 6,4.

Met de invoering van het loket moet dat verbeteren. Nu moeten ondernemers voor het aanvragen van vergunningen of het melden van activiteiten nog bij verschillende afdelingen zijn. Straks kunnen ze bij één loket terecht: vanaf daar worden ze - steeds zoveel mogelijk door dezelfde persoon - verder geholpen. Dat moet snelheid, efficiëntie en deskundigheid in de hand werken, en ertoe leiden dat ondernemers het idee krijgen dat hun gemeente actief en betrokken meedenkt, schrijven B en W aan de Sluise gemeenteraad.

Kosten

Het loket kost voorlopig geen extra geld. Er wordt 1,1 fte voor uitgetrokken en 267.000 euro: net zoveel als nu wordt uitgegeven aan de gemeentelijke taken op dit gebied. Mocht een groter budget nodig zijn, dan legt het college dat voor aan de gemeenteraad, beloven B en W.

Het college komt nog dit najaar met een uitgebreid 'uitvoeringsplan'. Het loket gaat op 1 januari van start.

Foto: Thinkstock