Nieuws Actueel

Havenschap: provincie en gemeente blijven baas

Het Havenschap Moerdijk komt op 1 januari meer op eigen benen te staan, maar provincie en gemeente houden het er wel voor het zeggen. "Daar bouwen we waarborgen voor in. We kunnen aan de noodrem trekken als het de verkeerde kant dreigt op te gaan", zegt de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers, tevens bestuurslid van het havenschap, in BN/DeStem.

Ad Goddrie 7 maart 2016

Aandelen Havenschap

Provincie en gemeente willen het schap volgend jaar meer op afstand zetten. Een professionelere aanpak is in hun ogen onder meer nodig om de groeiambities die zijn vastgelegd in de 'Havenstrategie Moerdijk 2030' te kunnen waarmaken. Het havenschap is nu een gemeenschappelijke regeling van de gemeente en provincie. Dat wordt een NV met die regeling als aandeelhouder. Provincie en gemeente krijgen evenveel aandelen. Ook komt er een raad van commissarissen.

Andere partijenDe nieuwe opzet van de zeehaven maakt onder meer de weg vrij voor andere partijen om in te stappen. Door nieuwe aandelen te kopen kunnen zij toetreden tot het havenschap. Bij verschillende Moerdijkse raadsfracties bestaat de vrees dat de gemeente daardoor de regie kwijtraakt. "Maar gemeente en provincie behouden samen de meerderheid van de aandelen. We houden het er nadrukkelijk voor het zeggen", aldus Zwiers. Het toetreden van een nieuwe partij vereist toestemming van zowel de provincie als de gemeente. Bovendien wordt paal en perk gesteld aan wie mag instappen in het havenschap-nieuwe-stijl. Het moet gaan om aan een overheid gelieerde partijen. Dat betekent bijvoorbeeld dat havenbedrijven als Rotterdam of Antwerpen welkom zijn, maar dat de deur dicht blijft voor puur commerciële ondernemingen.

Volgens Zwiers zijn nog tal van waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat provincie en gemeente aan het roer blijven. Zo hebben besluiten over onder meer het benoemen van leden in de directie en raad van commissarissen en de strategie van het havenschap instemming van zowel provincie als gemeente nodig.

Complex procesHet omvormen van het Havenschap Moerdijk, waarover de gemeenteraad komende donderdag wordt bijgepraat, is volgens Zwiers een complex proces. "Zeker ook door al de waarborgen die moeten worden ingebouwd. Maar we liggen goed op schema. In juli kunnen Provinciale Staten en de gemeente een definitief besluit nemen."

Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Er zitten ongeveer vierhonderd bedrijven op het ruim 2.300 hectare grote industrieterrein. Er werken zo'n tienduizend mensen.