Nieuws Actueel

Heeft de jeugd straks ook een appeltje voor de dorst?

Terwijl de pensioenfondsen zich schrap zetten tegen de lage-rentestorm, werken ze met sociale partners, experts en Sociale Zaken aan een nieuw stelsel. De Volkskrant beantwoordt vier vragen over pensioenherziening.

Yvonne Hofs 17 maart 2016

Pensioen 18

Waarom moet het pensioenstelsel überhaupt op de schop? Omdat iedereen het erover eens is dat het huidige pensioensysteem onhoudbaar is geworden. De pensioenfondsen hielden werknemers decennialang een lekkere worst voor: een waardevast pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon dat ook nog jaarlijks zou worden verhoogd. Een keiharde garantie is dat nooit geweest.Maar ruwweg tot de eeuwwisseling konden de fondsen de worst altijd leveren, doordat zowel de rente, de demografie als de beurzen meezaten. Omdat de rooskleurige beloften steeds werden waargemaakt, zijn de mensen die als een recht gaan beschouwen, wat ze nooit waren. Wat ging er mis? Na 2000 stapelden de tegenvallers zich zo op dat de pensioenen flink moesten worden versoberd. Desondanks staan de fondsen nu wéér onder water en is iedereen ontevreden. Gepensioneerden zijn boos omdat hun pensioenuitkering alj aren bevroren is.Werkenden zien hun pensioenvooruitzichten almaar verslechteren, terwijl ze meer premie betalen en veel langer moeten doorwerken dan de generatie voor hen. Het huidige stelsel is gebaseerd op de illusie van een gegarandeerd pensioen, dat in de praktijk allang niet meer bestaat. Het nieuwe systeem moet realistischer worden en meer zekerheid bieden. Meer zekerheid? Garanties zijn toch onhoudbaar gebleken? Die nieuwe zekerheid bestaat ook niet uit garanties,maar uit het individualiseren van het opgebouwde pensioen. Op dit moment vloeit de pensioenpremie die de werkenden betalen in één gemeenschappelijke pensioenpot. De pensioenrechten die zij opbouwen, bestaan uit een individuele claim op de collectieve pot. Die claim kunnen ze pas te gelde maken op de pensioendatum. Het probleem is dat die claim te vergelijken is met die van een schuldeiser op een failliete boedel: als het pensioenfonds op die pensioendatum te weinig geld in kas heeft om de volledige claim te honoreren, heeft de kersverse gepensioneerde het nakijken. Om alle tegenvallers van de laatste jaren te ‘repareren’ hebben veel fondsen een soort piramidespel gespeeld. Ze hebben een deel van de ingelegde premie direct uitgekeerd aan de huidige gepensioneerden. De daardoor gevallen gaten in de pensioenkas moeten de werkenden repareren door langer door te werken en relatief meer premie te betalen voor een lager pensioen. Dit ondergraaft het draagvlak voor het stelsel, want werkenden ervaren dit als oneerlijk. Lees het hele artikel van de Volkskrant hier.