Nieuws Actueel

Hulp voor bedrijven met problemen

Ondernemers in zwaar weer steunen? Nee, dat is een te extreme voorstelling van zaken volgens Jacqueline Zuidweg.

Dennis Rijsbergen en Rachel van Westen | Foto: Carrie Frederiks 10 juli 2016

Hulp voor bedrijven met problemen carrie frederiks

De uit Goes afkomstige Zakenvrouw van het Jaar 2012, stelde halverwege de jaren 90 vast dat er geen goede schuldhulpverlening voor ondernemers was. Daarop startte ze haar bedrijf Zuidweg & Partners om mkb-ondernemers met financiële problemen te ondersteunen.

"Mijn bedrijf heeft ruim 30.000 bedrijven geholpen, maar ze klopten eigenlijk allemaal te laat aan, meestal door een gevoel van schaamte. We moesten telkens puinruimen, terwijl dat in veel gevallen voorkomen had kunnen worden. Daarom hebben we MKB Doorstart opgericht.”

ProblemenMKB Doorstart wil voorkomen dat in de kern levensvatbare bedrijven serieus in de problemen komen. Onlangs was de aftrap van het initiatief. "Er is veel geld beschikbaar om ondernemers te helpen. Alleen bereikt het aanbod de vraag niet,” weet Jacqueline. "Wij zijn als adviseurs verbonden aan MKB Doorstart en zorgen voor een ‘warme’ overdracht aan een specialist. Bij het maken van die match zoeken we op alle terreinen geschikte partijen. Variërend van financiering tot juridische dienstverlening en bedrijfsadvies."

Soms is het ‘niet de juiste vent in de tent’, stelt Jaap van der Wal. Hij vormt samen met compagnon Rianne Koens en Johan Maliepaard het MKB Kernteam Zeeland.

Ziekenboeg Er zijn vier fases te onderscheiden; de laatste is ‘faillissement’. De eerste fase van ‘vroegsignalering’ is de belangrijkste. De ondernemer is nog in de ontkenningsfase, maar zit wel tegen zijn kredietlimiet en uitstel van betaling aan. Als de ondernemer zelf geen hulp inroept, komt hij vanzelf bij de ziekenboeg van de bank terecht (fase 2). Daarna krijgt hij te maken met incassobureaus en deurwaarders (fase 3).

"Daarom is het zo belangrijk dat de ondernemer met problemen, attent wordt gemaakt op de kosteloze advisering van MKB Doorstart; bijvoorbeeld door bank, accountant of belastingdienst.”