Nieuws Actueel

Meer banen dan afgesproken

West-Brabantse werkgevers hebben tezamen 1.126 garantiebanen gecreëerd voor mensen met een beperking. Daarmee wordt het regionale streefcijfer van 715 ruimschoots gehaald dat werd vastgesteld bij de introductie van de Participatiewet in januari 2015. Dat meldt het Brabants Dagblad.

Florence Imandt 14 november 2016

Wvs werknemers meer banen

Marianne de Bie, voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf en wethouder in Breda, is tevreden met het resultaat. Het gaat voor het grootste gedeelte (ruim 800) evenwel niet om vaste dienstverbanden bij bedrijven en overheid, maar om zogeheten detacheringen. In zo'n constructie kan iemand weer terugkeren onder de sociale werkvoorziening als het niet lukt bij een bepaald bedrijf. Daar wringt 'm voor vakbond FNV wel een beetje de schoen. Woordvoerder Frans Szablewski: "We moeten de komende jaren goed in de gaten houden dat die detacheringen worden omgezet in duurzame banen. Vanaf volgend jaar moet heel precies worden gemonitord wie een plek krijgt en wie niet en waar dat aan ligt. Het zal veel te maken hebben met het loon dat werkgevers willen betalen voor deze doelgroep."

MeedoenDe Bie vindt het reëel dat de detacheringen mogen worden meegeteld in het totaal aantal beschikbare werkplekken voor mensen met een beperking. "Het gaat immers om echte banen. Die blijven beschikbaar, ook al wordt een plek niet altijd door dezelfde man of vrouw ingevuld. Het gaat erom dat mensen meedoen in de samenleving. Het doel van de Participatiewet is zo min mogelijk mensen in afgeschermde hallen te hebben. Het is winst dat ze bij een gewoon bedrijf werken, ook al is dat deels gesubsidieerd, ze zijn er onderdeel van de samenleving."

Intussen ligt er een nieuwe doelstelling voor de komende twee jaar: eind 2018 moeten er in totaal 1.970 arbeidsplaatsen zijn voor mensen een beperking (op een totale doelgroep van 8.700). Een uitdaging, vindt De Bie. "Ook al omdat we niet precies weten wat de nieuwe instroom is vanuit de scholen voor speciaal onderwijs. Die groep moeten we ook zien te bedienen. Voor een beperkte groep zal dagbesteding moeten blijven bestaan."

TrotsWerkgeversorganisatie BZW is trots op het resultaat. Secretaris Jeroen de Lange: "West-Brabant is vergeleken met ander regio's fantastisch bezig. De grootste uitdaging wordt de komende tijd inderdaad de jongeren die van de vier praktijkscholen in West-Brabant komen aan werk te helpen. Zij kunnen niet meer instromen op een sociale werkplaats. We zullen het banenaanbod goed moeten verdelen. Dat vraagt tijd." Er is in West-Brabant een 'voortrekkersgroep' van 70 bedrijven die garantiebanen proberen te realiseren.

Participatie- Participatiewet vervangt sinds 1 -1-2015 bijstandswet, werkvoorzieningswet en jonggehandicaptenwet.- Doel: zoveel mogelijk mensen aan het werk.- Afbouw sociale werkplaatsen, zo veel mogelijk naar reguliere banen.- Werkgevers beloven voor 2026 landelijk 125.000 garantiebanen te creëren.- Bij garantiebaan wordt beoordeeld hoeveel procent minimumloon medewerker kan terugverdienen, de rest vult overheid aan.- In West-Brabant is afgesproken dat eind 2016 715 garantiebanen zijn. Tot eind 2018 is streefcijfer 1.970.- Totale doelgroep WBR telt 8.700 mensen (Sociale Werkplaats-indicatie, Wajong, Voortgezet Speciaal Onderwijs en indicatie via UWV).