Nieuws Actueel

Modelbrief niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt in beginsel van rechtswege af. Er is geen opzegging vereist. Maar als de werkgever het dienstverband niet wil voortzetten, doet hij er verstandig aan om dit de werknemer schriftelijk te berichten.

De Ondernemer 24 april 2017

Modelbrief Niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hierbij de modelbrief:

________(naam
________(adres)
________(postcode en woonplaats)

Betreft: beëindiging van het dienstverband
________(plaats)
________(datum)

Geachte ________(naam),

Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt ________(datum einde overeenkomst) af. Hierbij delen wij u mede dat wij niet voornemens zijn het dienstverband te verlengen. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

________(naam onderneming)
________(Handtekening)
________(naam functionaris)
________(functie)

Toelichting

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt in beginsel van rechtswege af. Er is geen opzegging vereist. Toch is het aan te raden om, als er geen voortzetting van het dienstverband gewenst wordt, de werknemer schriftelijk te berichten dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd zal worden. Verzend deze brief aangetekend.

Lees ook: Voorbeeld arbeidsovereenkomst