Nieuws Actueel

Nederland scoort goed

Annemieke van Dongen 5 januari 2016

Rijknederlandcbsgelukkig1065

Het gaat vrij goed in Nederland. Failliete winkelketens, stijgende jeugdwerkloosheid en een uitdijende vluchtelingenstroom ten spijt, doet Nederland het op veel gebieden aanzienlijk beter dan de rest van Europa. Niet alleen economisch: de Nederlandse bevolking is ook de gelukkigste van Europa. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verzameld in verband met het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, de eerste helft van dit jaar, schrijft het AD.

Ondanks de economische crisis van de afgelopen jaren, zijn we nog steeds één van de rijkste landen. Bijna nergens werken zoveel mensen als in Nederland. Twee derde van alle 15- tot 75-jarigen in ons land is aan het werk. Alleen in Zweden ligt dat percentage hoger. Van alle EU-landen heeft Nederland de laagste jeugdwerkloosheid. In 2014 (de meest recente gegevens die internationaal beschikbaar zijn) was dat bijna 13 procent, tegenover een Europees gemiddelde van 22 procent. Ook werken in Nederland meer vrouwen (60 procent tegenover 52 procent gemiddeld in de hele EU). Dat is vooral te danken aan het feit dat Nederland uitblinkt in deeltijdwerk. De arbeidsparticipatie van ouderen is in Nederland eveneens hoger dan gemiddeld. De afgelopen 10 jaar is het aantal werkende 55-plussers hier met zo'n 15 procent gestegen. Maatregelen die de druk op de sociale zekerheid moeten verkleinen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd, werpen volgens het CBS vrucht af.

Het risico op armoede is in Nederland het op één na kleinst. Het verschil tussen rijk en arm is in Nederland daarbij relatief klein. Net als in de Scandinavische landen.

Ook prettig: ons dagelijkse brood is relatief goedkoop. De prijzen van voedsel liggen in Nederland 3 procent lager dan gemiddeld in Europa.

Nederlanders lijken bovendien gezonder dan de meeste andere Europeanen. Bijna nergens sterven zo weinig mensen aan hart- en vaatziekten. Ook zijn er minder Nederlanders die roken en kampen met overgewicht.

Ook het vertrouwen in het rechtssysteem is hier hoog; driekwart vertrouwt de politie. Ook qua vertrouwen in politici - volgens het CBS een graadmeter voor het democratische gehalte van een samenleving - zit Nederland in de voorhoede.

Milieu

Niet op elk terrein geeft Nederland het beste voorbeeld. Uit het CBS-rapport blijkt ook waar ons land niet in uitblinkt. In milieubescherming bijvoorbeeld. Tussen 1990 en 2013 wisten de EU-landen samen de uitstoot van broeikasgassen met 23 procent terug te dringen. Nederland kwam niet verder dan 10 procent.