Nieuws Actueel

Nieuw binnenstadsplan Dokkum positief ontvangen

Het nieuwe binnenstadsplan voor Dokkum is vol lof ontvangen tijdens de raadscommissie Omkriten. Meerdere partijen spraken van een ‘prikkelende’ visie. Dit bericht de Leeuwarder Courant vrijdag.

De Ondernemer 19 februari 2016

Dokkum Plan

De nieuwe visie is opgesteld door Dongeradeel, omdat met het gereedkomen van de Centrale As het aantal bezoekers mogelijk toeneemt. Hier wil de raadscommissie beter op inspelen. Zo wordt er aan voetgangers en fietsers meer ruimte gegeven en komt er op een aantal plaatsen eenrichtingsverkeer.

Het wijzigen van de verkeersstructuur ligt gevoelig, ondanks de vrijwel unanieme lof. Het zou zo kunnen zijn dat Dokkum met het terugdringen van auto’s krimp en leegstand in de kaart speelt.

Het plan wordt op 25 februari in de gemeenteraad verder besproken.