Nieuws Actueel

Speuren naar gevaarlijke stoffen

Afgeschreven schepen kun je niet roekeloos slopen. Eerst moet je weten of en zo ja welke gevaarlijke stoffen erin zijn verwerkt. Ziedaar het werkterrein van Marc van de Poel van M.A.R.C. uit Arnhem, Maritime Asbestos & Recycling Consultant.

Van onze redactie 14 juli 2016

Bijgesneden GN34 1806 Grenzeloos Marcvande Poel foto Rolf Hensel

Wereldwijd zijn er slechts enkele bedrijven gespecialiseerd in het opsporen van gevaarlijke stoffen op of aan boord van schepen. De onderneming van Marc is er een van. Regelmatig stapt hij aan boord van cruiseschepen en grote tankers. De ene keer wordt hij gedropt door een helikopter, de andere keer ligt de boot in een haven aangemeerd.

,,Een schip heeft een gemiddelde levensduur van 35 jaar. Daarna moet het worden gesloopt. Een schip bestaat uit duizenden onderdelen. Om het verantwoord te kunnen slopen, moet je weten welke onderdelen gevaarlijke stoffen bevatten, zoals asbest."

Hoeken en gatenHet bedrijf van Marco adviseert eigenaren van schepen over de gevaarlijke stoffen aan boord. ,,We inspecteren alle hoeken en gaten van een schip, nemen monsters mee voor onderzoek en vervolgens maken we een rapport met een overzicht van welke stof zich waar bevindt. De slopers kunnen daar tijdens de ontmanteling van een schip rekening mee houden. Onze informatie helpt hen zich zo min mogelijk bloot te stellen aan gevaar en zorgt er ook voor dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. De sloopmaterialen worden gerecycled."

ToonaangevendMarc, afgestudeerd scheepswerktuigkundige, is een toonaangevende adviseur. Hij schreef onlangs mee aan de Europese regelgeving en is secretaris-generaal van de International HazMat Association, een vereniging van deskundigen op het gebied van gevaarlijke maritieme materialen. ,,Nederland is een van de weinige landen waar asbestinventarisatie verplicht is. In mijn internationale werk gebruik ik de voorsprong aan kennis die ik de afgelopen twintig jaar heb opgedaan."

Het lijkt simpel: je klimt aan boord, je voert de inspectie uit en klaar is Kees. Niet dus. ,,Je moet veel kunnen. Allereerst is kennis van gevaarlijke stoffen en de maritieme wereld natuurlijk een vereiste. Ten tweede werken we over de hele wereld, dus we moeten ons snel kunnen aanpassen aan de cultuur aan boord en het vertrouwen van de bemanning winnen. Ten derde: het werk moet in één keer goed worden gedaan. We zijn gemiddeld een paar dagen aan boord en kunnen niet even terug als we iets vergeten zijn."

M.A.R.C. is een onderdeel van de Van de Poelgroep, consultants voor waardevol slopen. vandepoel.nl