Nieuws Actueel

TNO: onzeker of windenergie van zee in 2030 winstgevend zal zijn

Het is het nog niet zeker of de energie die wordt opgewekt door windparken op zee in 2030 winstgevend zal zijn. Onderzoeksbureau TNO stelt dat met het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van verduurzaming en klimaat er een energieoverschot ontstaat als de industrie onvoldoende elektrificeert.

ANP 17 november 2022

ANP171122170 1

Door elektrificatie bespaart de industrie energie en wordt CO2-uitstoot beperkt. De energie die de industrie nog wel gebruikt, is afkomstig uit duurzame bronnen, zoals windmolens. TNO heeft twee scenario’s voor het Nederlandse elektriciteitssysteem in kaart gebracht. In een van de scenario’s ging het het onderzoeksbureau uit van een lage elektrificatie van de industrie, gebaseerd op onder meer het Klimaatakkoord en de uitwerking daarvan.

Omdat vooralsnog onduidelijk is in welke mate de industrie moet elektrificeren, maar het kabinet er wel naar streeft om windparken op zee in 2030 21,5 gigawatt aan energie te laten opwekken, verwacht TNO een overschot aan energie. Zelfs wanneer deze energie geëxporteerd wordt, denkt TNO dat niet alle windenergie volledig zal worden benut. En dat gaat ten koste van de winstgevendheid. TNO doet daarom de aanbeveling aan de offshore-windsector om op te trekken met de industrie. Bijvoorbeeld door directe afspraken te maken over de inkoop van stroom.

Doelstellingen elektrificatie

In het andere scenario is TNO uitgegaan van voorgenomen beleid waarmee de Europese Commissie de vergroening van de EU wil versnellen. Vanuit dit scenario zijn de doelstellingen voor de elektrificatie van de industrie wel duidelijk. Als de sector in voldoende mate de omslag maakt naar duurzame elektriciteit, wordt de volledige opwekcapaciteit van windparken wel benut. Daarmee blijkt windenergie niet alleen winstgevend, maar ook commercieel interessant, aldus TNO.

De ambities ten aanzien van windenergie zijn hoog in Nederland. Momenteel wordt voor ruim 2 gigawatt aan windenergie opgewekt op zee. Na het doel dat staat voor 2030 wil het kabinet in 2040 voor 50 gigawatt opwekken uit windparken op zee, tien jaar daarna moet dat vermogen op 70 gigawatt liggen.

Onlangs nog sleepte het Duitse energieconcern RWE een gunning binnen voor het bouwen van een windpark in de Noordzee. Dat park komt ruim 50 kilometer van de Nederlandse westkust en zal zonder subsidie worden aangelegd. Met het park kan volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) een hoeveelheid energie worden opgewekt die gelijkstaat aan 6 procent van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws