Nieuws Actueel

Uitzonderingspositie biologische boeren brengt solidariteit melkveesector in gevaar

Overijssel kenmerkt zich door een gevarieerd landschap met kleinschalige elementen. De dominante beeldbepaler in dit landschap is de melkveehouderijsector. Deze sector heeft zich de afgelopen vijf jaren sterk ontwikkeld, mede gestimuleerd door de afschaffing het Europese systeem van melkquota in 2015, zo staat in de Tubantia.

MARCO VAN DER VEGTE | Foto: ANP 14 juni 2017

Koeien 19

Duurzamer en natuurvriendelijker

Boerenbedrijven zijn niet alleen in aantallen dieren en oppervlaktes grond gegroeid, maar zijn ook stukken duurzamer geworden. Er wordt gewerkt aan een meer natuurvriendelijke manier van boeren, het gebruik van antibiotica is fors teruggebracht en veel boeren hebben asbestdaken van hun stallen gesaneerd en er zonnepanelen op geplaatst.

Transitie

Meer en meer gaan de staldeuren letterlijk open: enerzijds voor de koeien die weer de weidegang gaan maken, maar anderzijds zwaaien de deuren ook open voor de burgers die uitgenodigd worden door de boeren om te komen kijken waar hun voedsel wordt geproduceerd. De sector bevindt zich in een transitie en als CDA-fractie juichen we deze ontwikkeling alleen maar toe.

Fosfaatplafond

Maar op dit moment hebben melkveehouders het moeilijk. Als gevolg van de groei in dierenaantallen is de sector door het afgesproken 'Brusselse' fosfaatplafond geschoten. De consequentie hiervan is dat de huidige uitzonderingspositie (derogatie) van Nederlandse veehouders voor wat betreft de Europese normen voor de hoeveelheid uit te rijden mest op de weilanden ter discussie staat.

Actieplan

De melkveehouderijsector is momenteel samen met de overheid een actieplan aan het uitvoeren om binnen de Brusselse afspraken te blijven en dat lijkt te gaan lukken. Dit gaat gepaard met veel pijn en emotie want elke boer moet terug naar de situatie van 2 juli 2015. De noodzakelijke krimp betekent dat in veel gevallen dat er koeien naar het slachthuis gebracht moeten worden: in totaal 160.000 stuks.

Iedereen verliezer

Door de diversiteit binnen de sector - er zijn onder andere gangbare boeren, biologische boeren, intensieve/ extensieve bedrijven en zorgboeren - heeft iedere boer wel een reden om aannemelijk te maken dat de voorgestelde maatregelen niet op hem of haar toepasbaar zijn. Dit gaat ten koste van de solidariteit binnen de sector en zo worden de doelen niet gehaald. Misschien moeten er in plaats van de huidige 160.000 koeien straks wel 480.000 koeien verdwijnen. Dan is iedereen verliezer.

Lees ook: Bioboer dupe fosfaatdeal

Belangen van hele sector

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering in Overijssel dienden D66 en PvdA een motie in waarin steun werd gevraagd voor de positie van de extensieve (bio)boeren. (Deze boeren kunnen ook volgens de wettelijke regels de mest van hun dieren op hun eigen land kwijt.) Een positief initiatief maar door het naar boven halen van één groep melkveehouders drukken we juist alle andere groepen boeren extra in de moeilijkheden. Daarom heeft de CDA-fractie in Provinciale Staten tégen deze motie gestemd. Wij staan voor de belangen van de hele sector, met name nu ze het in 2017 zo lastig heeft.

Regelbrij

Een boer is ondernemer en een ondernemer wil gewoon aan het werk, zorgen voor brood op plank. Geremd worden door zo'n onoverzichtelijke regelbrij wekt alleen maar frustraties op. Dat daar wat aan moet gebeuren staat als een paal boven water. Dit is niet eenvoudig, helaas. Dat blijkt wel uit het feit dat onze CDA-collega in de Tweede Kamer, Jaco Geurts, al bijna twee jaar bezig is om te pleiten voor een goede en humane knelgevallenregeling die recht doet aan soms schrijnende gevallen onder de melkveehouders die onevenredig hard getroffen worden door de huidige maatregelen.

Veerkracht

Uiteindelijk zal de sector leren leven met de ingevoerde maatregelen. Dat heeft het verleden, waarin de sector ook veerkracht toonde, onmiskenbaar uitgewezen. Het hoort ook bij de transitie die de sector doormaakt op weg naar een duurzame toekomst. Wat het CDA betreft is de agrarische sector een onmisbare schakel voor de leefbaarheid op het Overijsselse platteland. We kunnen al onze boeren niet missen, geen dag!

Marco van der Vegte is voor het CDA lid van Provinciale Staten van Overijssel. Hij treedt namens zijn fractie op als woordvoerder Landbouw en Natuur.

Iedere boer heeft wel een reden om aannemelijk te maken dat de maatregelen niet op hem toepasbaar zijn