Nieuws Actueel

Werkgelegenheid in Utrecht-stad stijgt met 400 banen

De werkloosheid in de stad Utrecht is vorig jaar gedaald van 7,6 naar 7,3 procent. Dit blijkt uit de arbeidsmarktmonitor van de gemeente Utrecht, schrijft het AD.

Diane Hoekstra 21 september 2016

Utrecht werkgelegenheid groei beroepsbevolking krapte uwv

Uit een brief van wethouder Jeroen Kreijkamp (Economie) aan de gemeenteraad blijkt dat het stimuleren van de werkgelegenheid zijn vruchten afwerpt. Zo zijn er volgens hem meer banen, meer vacatures en meer nieuwe bedrijfsvestigingen in de stad. De Utrechtse werkgelegenheid stijgt met ruim 400 banen en ook de vooruitzichten voor de regio zijn positief, schrijft Kreijkamp.

Beroepsbevolking

De groei in Utrecht ligt, zo blijkt uit de brief, op alle onderdelen fors hoger dan het landelijke beeld. Niet alleen zijn meer mensen aan de slag, ook meer mensen willen aan de slag. De beroepsbevolking groeit en er is ook een toename aan Utrechters die (opnieuw) het arbeidsproces instappen. De toename van de beroepsbevolking heeft ook een keerzijde, omdat die harder groeit dan de werkgelegenheid.

Brutoarbeidsparticipatie

Mede hierdoor is de werkgelegenheid, volgens Kreijkamp, maar beperkt gedaald. Dit heeft als gevolg dat Utrecht twee plaatsen is gedaald op de ranking van stadsgewesten, van de zesde naar de achtste plaats. 'In de twee stadsgewesten die ons hebben ingehaald, ligt de brutoarbeidsparticipatie een stuk lager en in Dordrecht is de beroepbevolking zelfs gedaald', schrijft de wethouder. 'Dit betekent dat er relatief minder banen beschikbaar hoeven te zijn om iedereen die wil werken, ook daadwerkelijk aan de slag te krijgen.'

Krapte

De arbeidsmarktmonitor schetst ook een beeld voor de toekomst. De monitor laat nu al een krapte aan personeel zien in de ict-sector. De technische sector (inclusief de bouw) en de sector transport en logistiek laten nog geen krapte zien.

Loopbaankeuze

Kreijkamp: ,,Met het verder aantrekken van de economie en de komende vergrijzingsgolf weten we dat dit sectoren zijn waar tekorten kunnen ontstaan. We stimuleren jongeren om al vroeg in hun loopbaan te kiezen voor kansrijke sectoren en beroepen en praten met de bouw over om- en bijscholingsmogelijkheden.''