Nieuws Wet- en regelgeving

BV liquideren is aantrekkelijk

Als een BV alleen maar geld kost dan kunt u er aan denken om deze BV te liquideren. Hoe werkt dit en waar moet u op letten?

De Ondernemer 18 april 2017

Liquideren bv aantrekkelijk werk administratie juridisch fiscaal

Als u een onderneming uitoefent dan kunt u deze in privé uitoefenen (bijvoorbeeld in de vorm van een eenmanszaak of van een vennootschap onder firma) of bijvoorbeeld in een BV. Aan beide rechtsvormen zitten voor- en nadelen. De keus tussen het uitoefenen in privé; en het uitoefenen in een BV kan onder andere afhangen van de door de onderneming behaalde resultaten. Kort gezegd is een BV pas vanaf een bepaald winstniveau fiscaal aantrekkelijk.

Uitoefenen in privé

Behaalt u minder winst, dan is het uitoefenen in privé fiscaal aantrekkelijker. Oefent u uw onderneming in een (of meerdere) BV's uit en vallen de resultaten tegen, dan kan het dus interessant zijn om eens te beoordelen of u uw onderneming uit de BV kunt halen en in privé kunt uitoefenen. De BV wordt dan daarna vaak geliquideerd.

Persoonlijk aansprakelijk

Let er wel op dat bij het uitoefenen van de onderneming in privé, u persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Ook als u een lege, overbodige BV hebt, dan kan het aantrekkelijk zijn om deze te liquideren.

Jaarrekening

Er zijn dan geen jaarrekening, aangifte vennootschapsbelasting en deponering bij de Kamer van Koophandel meer nodig. Liquideren bespaart u dan dus onder andere de jaarlijkse accountantskosten.

Lees ook: Modelbrief niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoe kunt u een BV liquideren?

Om een BV op te richten moet u naar de notaris. Om een BV te liquideren hoeft u niet naar de notaris, dit kunt u zelf doen. Er zijn twee verschillende procedures om een BV te liquideren.

1) De normale procedure om een BV te liquideren ziet er in het kort als volgt uit:
- Er wordt een besluit genomen tot ontbinding van de BV
- Vervolgens worden de aanwezige activa te gelde gemaakt (verkocht) en de aanwezige schulden betaald/kwijtgescholden
- Bepaalde voorgeschreven financiële documenten worden vervolgens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
- Er dient een advertentie in een landelijk dagblad gezet te worden inzake de voorgenomen liquidatie. Eventuele belanghebbenden (schuldeisers) kunnen zich dan melden, en;
- Na minimaal twee maanden na de advertentie wordt de BV geliquideerd door registratie van de liquidatie bij de Kamer van Koophandel

2) Zijn er op het moment van het ontbindingsbesluit geen activa en passiva meer aanwezig, dan kan de procedure van de zogenoemde turboliquidatie gevolgd worden:
- Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan behoeft er geen advertentie geplaatst te worden en niet twee maanden gewacht te worden.
- De turboliquidatie is dus eenvoudiger en sneller dan de normale procedure.
- Bij een goede, tijdige planning kan een turboliquidatie binnen een jaar uitgevoerd worden. Uw BV is dan dit jaar nog geliquideerd.

Wettelijke voorschriften

Let op: worden de wettelijke voorschriften niet in acht genomen, dan kan dit erg vervelend uitpakken. Er kan dan namelijk bestuurdersaansprakelijkheid opkomen. Zeker bij een turboliquidatie is dit risico aanwezig. Als na een turboliquidatie blijkt dat er toch wel een schuld aanwezig was ten tijde van de liquidatie, dan kan bestuurdersaansprakelijkheid opkomen.

Fiscale attentiepunten bij het liquideren van een BV

Er kunnen meerdere fiscale aspecten van belang zijn bij het liquideren van een BV. Hieronder worden twee belangrijke attentiepunten genoemd:

1. Als de BV een voort te zetten onderneming uitoefent, dan zijn er twee manieren waarop u deze onderneming in privé kunt gaan uitoefenen. De BV kan dan de onderneming fiscaal geruisloos aan privé overdragen, of fiscaal ruisend. Bij fiscaal geruisloos wordt er wel gebruik gemaakt van een fiscale faciliteit, bij fiscaal ruisend niet. Als er een pand of stille reserves in de BV aanwezig zijn, dan kan het fiscale belang van deze keus groot zijn.

2. Bouwt u in de te liquideren BV een pensioen in eigen beheer op of heeft u in de te liquideren BV een stamrecht of lijfrente ondergebracht, dan moet de BV voorafgaand aan de liquidatie haar verplichting overdragen. Deze verplichtingen kunnen overgedragen worden aan een verzekeringsmaatschappij. Ingeval van een stamrecht of van een lijfrente kunnen deze verplichtingen ook aan een bank overgedragen worden. In alle gevallen moet de BV dan extern geld afstorten. Dit kost de BV dus liquiditeiten.

Let op

Let bij een afwikkeling van een pensioen, stamrecht of lijfrente er goed op dat u de wettelijk voorgeschreven fiscale voorwaarden volgt. Wikkelt u een dergelijke aanspraak in strijd met deze voorwaarden af, dan kunnen er zeer nadelige fiscale gevolgen opkomen.