Blog Wet- en regelgeving

Regeldruk: hotel-restaurant met zwembad, 93 wettelijke regels, kosten 240.000 euro per jaar

Je zult maar ondernemer zijn en een hotel-restaurant met zwembad hebben. Dan krijg je te maken met 93 wettelijke regels die samen 240.000 euro kosten. Over regeldruk gesproken.

Redactie De Ondernemer 6 september 2023

Zwembad hotel

Hotel-restaurant, zwembad: 93 wettelijke verplichtingen. Op jaarbasis kost het 240.000 euro om aan die regels te voldoen. Foto: Shutterstock.

Regeldruk. Eerst maar 'ns deze cijfers. Volgens het Adviescollege Toetsing Regeldruk zijn de regeldrukkosten in 2022 met ruim 400 miljoen euro gestegen, terwijl er nog geen 12 miljoen euro is afgegaan. Onder het kabinet-Rutte III ging het in totaal om een toename van minstens 5 miljard euro.

In dat jaar, 2022, konden we noteren 'dat onderzoek moet leiden tot sectorprogramma's om de regeldruk te verminderen'. En daar stelde EZK-minister Adriaansens nog bij: ,,Zo kunnen we knelpunten gerichter oplossen. En kunnen bedrijven zich gaan richten op waar ze goed in zijn: ondernemen".

"Te vaak wetsvoorstellen waarbij niet duidelijk is welk probleem ze moeten oplossen en wat de effecten zijn"

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

Intussen liep de stijging aan regeldrukkosten dat jaar dus stevig door én constateerde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) nota bene dat er 'te vaak wetsvoorstellen worden gedaan waarbij niet duidelijk is welk probleem ze moeten oplossen en wat de effecten van het voorstel zijn. Als het maatschappelijk effect dat regelgeving zou moeten krijgen niet duidelijk is, kan de wetgever ook niet controleren of een wet het beoogde effect heeft.'

Je zult maar ondernemer zijn en een hotel-restaurant met zwembad hebben met 93 wettelijke regels die samen 240.000 euro kosten.

Lees ook: 'Bijna een derde van alle regels voor ondernemers nauwelijks uitvoerbaar'

Een econoom zei ooit: voor elke nieuwe regel die er komt, moet een andere worden geschrapt. ,,Dat zou ik een vreselijk goed plan vinden”, stelde Maurice Crusio eerder al op deze website, toen deze quote hem wordt voorgelegd. Crusio is voorzitter van de ANKO, de kappersvakbond ,,Een hoop regels zijn echt oud. Ze zijn niet meer van deze tijd. De stapeling ervan is bizar.”

'Gemiddelde ondernemer moet zich aan zeventig regels houden'

Ook Crusio hoort dagelijks over de enorme regeldruk waarmee zijn achterban wordt geconfronteerd. ,,Wij zien enorme problemen in de arbeidsmarkt. De gemiddelde ondernemer moet zich aan zeventig regels houden. Daarvan zijn er 45 werkgevergerelateerd. Omdat er zoveel regels zijn, is het doorgroeien vanuit zzp’er naar ondernemerschap een enorme opgave.”

Lees ook: 'Kabinet is demissionair, maar belang van ondernemers niet'

Verstikkende regels is nog altijd een van de vaakst gehoorde klachten van ondernemers; ook deze website krijgt er maandelijks tientallen e-mails over. Hier ligt dan ook een grote uitdaging voor een volgend kabinet, dat met dít onderzoek in de hand aan de slag kan: in opdracht van het ministerie van EZK heeft SIRA consulting onderzoek gedaan naar de regeldruk in zes sectoren, waaronder de horeca - zowel qua kosten als werkbaarheid.

In het SIRA-onderzoek is dus onder meer gekeken naar een hotel met restaurant en zwembad (die 94 wettelijke verplichtingen, die 240.000 euro op jaarbasis). Hiervoor is gekozen omdat een dergelijk hotel met de meeste verplichtingen te maken heeft. Het voordeel hiervan is dat eventuele oplossingsrichtingen voor de overlappende knelpunten in de hele branche doorwerken. Daarnaast is gesproken met vijf referentiebedrijven.

Deze 10 verplichtingen geven de meeste regeldruk bij hotels

  • Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • Het doorbetalen loon bij ziekte (langdurig verzuim via verzekering)
  • Bijhouden ziekteverzuim
  • Re-integratie van zieke medewerker
  • Vaste contracten (Wab)
  • Doorbetalen loon bij ziekte (kort verzuim)
  • Aangifte omzetbelasting
  • Betrokkenen informeren AVG
  • Vergunningen horecabedrijf (bijschrijven leidinggevenden)
  • Controle zwemwater

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt bij MissetHoreca 'blij te zijn dat het ministerie onderzoek heeft laten uitvoeren naar regeldruk in de horeca. Ze hebben namelijk gekeken naar wat deze regeldruk in de praktijk écht betekent voor ondernemers. En daaruit blijkt dat de grootste regeldrukproblemen voor alle onderzochte branches ligt op het terrein van werkgeverschap."

Sommige zaken zijn volgens de branchevereniging eenvoudig op te lossen, zoals het bijschrijven van de dagleidinggevenden. ,,Wij zijn van mening dat die verplichting gewoon geschrapt moet worden. In de wet is daar al op voorgesorteerd, alleen de staatssecretaris wil de verplichting handhaven omdat gemeenten dat zo graag willen. Een kostenpost van 13 miljoen voor de sector op jaarbasis terwijl de regel niets oplevert.'

Lees ook: Adviescollege: regeldruk kostte Nederland opnieuw meer geld

Je zult maar ondernemer zijn en een hotel-restaurant met zwembad hebben en 93 wettelijke regels die samen 240.000 euro kosten.

De Europese Commissie heeft zichzelf een harde reductiedoelstelling opgelegd om 25 procent van haar rapportageverplichtingen te schrappen. In Nederland is zelfs meer nodig, vinden onder meer MKB-Nederland en andere brancheorganisaties. Ook stellen zij, moet in Nederland, net als in Brussel, veel vaker worden overwogen om kleine bedrijven uit te zonderen van nieuwe en bestaande wetgeving.

Prinsjesdag binnenkort. En verkiezingen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws