Nieuws Wet- en regelgeving

Werken tijdens kou? Dit zijn de regels

Vorst en sneeuw trekken deze dagen door ons land. Zijn er regels over werken in de kou? Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Wat moet en kun je doen als je werknemers aan kou blootgesteld worden? Dit artikel gaat in op die vragen.

Sandra van den Nieuwenhof | Foto: ANP Foto 1 februari 2019

Werken kou

Als een werkplek te koud is, kunnen werknemers minder goed presteren en bovendien ziek worden. Bouwvakkers, stratenmakers, tuinmannen, postbodes, marktkooplieden en werknemers in de agrarische sector kunnen hiermee te maken krijgen.

Gezondheidsschade

In het algemeen geldt dat werkgevers op basis van de Arbowet en het Arbeidsbesluit maatregelen moeten treffen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen.

Khalid Azougagh, beleidsadviseur veilig en gezond werken bij de FNV: “Artikel 6 van het Arbobesluit is belangrijk. Hierin staat dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van werknemers mag veroorzaken. Ook geeft dit artikel aan wat er moet gebeuren als de temperatuur of de ongunstige weersomstandigheden toch schade aan de gezondheid van de werknemers kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijke beschermingsmiddelen, beperking van de duur van de arbeid of afwisseling van werkplek.”

Lees ook: Waarom dit kledingmerk slechte skiërs betaalt om te gaan skiën

Zorgplicht

Daarnaast zijn enkele bepalingen uit de Arbowet relevant. “Bijvoorbeeld artikel 3, dat gaat over de zogenaamde zorgplicht van de werkgever. De werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers tijdens het werk. Op basis hiervan kun je stellen dat sommige werkzaamheden tijdens de kou onverantwoord zijn. Of artikel 8, waarin staat dat de werkgever de werknemers doeltreffend moet inlichten over het werk en de daaraan verbonden risico’s. De werkgever moet de werknemers voorlichten over werken in de kou als dit aan de orde is. De maatregelen om de risico’s te voorkomen of te beperken moeten ook worden besproken”, aldus Azougagh.

Werknemers mogen hun werk stilleggen als de werkgever geen maatregelen heeft getroffen terwijl er gevaar dreigt voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers (artikel 29, Arbowet).

Lees ook: Hierdoor neemt het aantal ongelukken op het werk toe

Vorstverlet

In een aantal CAO’s zijn concrete afspraken opgenomen over werken bij vorst of onwerkbaar weer. Het meest bekend is het vorstverlet uit de CAO Bouw en Infra. Bij een gevoelstemperatuur lager dan -6˚C mogen werknemers die onder die CAO werken het werk neerleggen. Het gaat hierbij om gevoelstemperatuur, het hoeft dus niet echt hard te vriezen. Bij het vorstverlet moet de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen.

De CAO Open Teelten (land- en tuinbouwsector) kent een bepaling over onwerkbaar weer: “In overleg tussen werkgever wordt bepaald of er sprake is van onwerkbaar weer. De werkgever bepaalt uiteindelijk of dit al dan niet het geval is.”

Ook in de CAO Hoveniersbedrijf in Nederland is iets dergelijks te vinden. Andere CAO’s met afspraken over werken tijdens kou zijn onder andere de CAO Waterbouw, deCAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en de CAO Afbouw. Het is dus zaak om te checken of er voor jouw bedrijf CAO-regels gelden.

Arbocatalogus

Ten slotte is het ook mogelijk dat er voor jouw sector een zogenaamde arbocatalogus is. In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan de voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Hierin kunnen ook richtlijnen staan voor wat te doen bij koude weersomstandigheden.