Aangeboden door KienhuisHoving

Branded Content Wet- en regelgeving

Voorkom faillissement van jouw bedrijf met WHOA

Een paar weken geleden deed MKB-Nederland een noodoproep aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken. De belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf riep op om plooien in het steunpakket glad te strijken om ondernemers een toekomst te geven.

David Bos en Manon Egberink 30 mei 2021

Business finance entrepreneur koers pixabay

Via een WHOA-procedure kan een akkoord om schulden te saneren worden aangeboden aan schuldeisers. Foto: Pixabay

De coronacrisis heeft erin gehakt en ondernemers zijn ten einde raad. Schulden stapelen zich op en pensioenpotjes gaan eraan. Ruimhartigheid van de overheid in de eindfase van de crisis kan ondernemers de noodzakelijke lucht geven om hun onderneming voort te zetten. Soms is er meer nodig en ontkomt een ondernemer er niet aan om zakenrelaties te vragen om mee te werken aan het saneren van schulden. Soms voelt dat als een vraag om tegen aan te hikken. Niets is makkelijker dan het oprekken van betalingstermijnen zonder daarover afspraken te maken, toch? Later blijkt het vaak averechts gewerkt te hebben. De welwillendheid van schuldeisers om mee te werken aan oplossingen is vervlogen. Heldere en tijdige communicatie draagt bij aan het herstel van ondernemingen.

Saneringsplan

Ondernemers zijn oplossingsgericht en dat zien we ook bij het saneren van schulden. Bij een goede onderbouwing van de noodzaak tot saneren en een goed uitgewerkt saneringsplan zien schuldeisers vaak het gezamenlijke belang om in te stemmen met een korting op openstaande facturen. Een gebruikelijke voorwaarde is dat alle schuldeisers moeten instemmen met een korting.

"Wat kun je doen als een dwarsliggende schuldeiser de redding van je onderneming blokkeert?"

David Bos en Manon Egberink, advocaten bij KienhuisHoving

Wat kun je doen als een dwarsliggende schuldeiser de redding van je onderneming blokkeert? Sinds dit jaar kan iedere ondernemer een beroep doen op de WHOA, de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Via een wettelijke procedure kan een akkoord om schulden te saneren worden aangeboden aan alle schuldeisers of een deel daarvan. Zij stemmen over zo’n voorstel. De wet voorziet er nu in dat een akkoord, en dus een redding van de onderneming, mogelijk is als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel. De rechtbank moet daarvoor toestemming geven. Als ondernemer is het verstandig om over het inzetten van deze regeling na te denken. Het kan een faillissement voorkomen.

Tijdige inzet WHOA

Wacht niet te lang met het inzetten van de WHOA. De onderneming moet nog toekomstperspectief hebben. Het akkoord moet een beter alternatief zijn voor de schuldeisers dan een faillissement. Een goede voorbereiding is daarom noodzakelijk. Ingewikkeld? Met de juiste hulp hoeft dat niet het geval te zijn.

David Bos en Manon Egberink zijn advocaat herstructurering en insolventie bij KienhuisHoving, respectievelijk in Utrecht en Enschede. Kijk voor meer informatie op kienhuishoving.nl