Nieuws Actueel

Zakelijk rijder aast weer op comfortabele slee

De zakenauto mag weer wat kosten en moet wat bij je losmaken. Zakelijk rijders die zich de laatste jaren lieten beïnvloeden door de bijtelling, laten zich weer leiden door comfort en mooi koetswerk. Kostenbesparing alleen is niet meer zaligmakend; een volgende zakenauto wordt groter en/of duurder, schrijft BusinessCompleet.

BusinessCompleet 5 april 2016

Autozakelijkrijden

Dit is één van de conclusies uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2015 (NZO 2015) in opdracht van Automobiel Management, RDC (Centraal Bureau Mobiliteit Informatie) en VNA (Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen).

Beeld kantelt De laatste jaren werden zakenauto's vooral gekozen op basis van kosten. Het rapport hierover: “Er werd steeds bewuster voor een lagere bijtellingscategorie gekozen en het belang van ‘emotie’ telkens opnieuw iets lager ingeschat dan in het voorafgaande jaar. Bovendien heeft de economische situatie ertoe geleid dat ambities over de volgende zakenauto wat lager werden gesteld. Maar dat beeld is nu aan het kantelen: de bijtelling is weliswaar nog steeds erg belangrijk maar het aandeel zakelijke rijders dat voorziet dat hun volgende auto groter of duurder is dan de huidige, is aanzienlijk toegenomen.”

“Vorig jaar stond kostenbesparing op de zakelijke mobiliteit met stip bovenaan de agenda van bedrijven. Kostenbesparing wordt nu nog steeds gezien als speerpunt, maar het belang ervan wordt wel minder. Meer flexibiliteit creëren voor de medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap is bij de bedrijven juist sterk in belang toegenomen.”

Rangorde Merken als Tesla, Land Rover, Jaguar, Mercedes en Mazda hebben een hoge attractiviteit in de zakelijke markt, voorspellen de onderzoekers. Veel hangt echter af van de invloed van de fiscale regels in Autobrief 2. Nader onderzoek zal hiernaar worden gedaan. NZO: “Maar dat het grote gevolgen zal hebben voor de verwachte marktposities en marktaandeelontwikkelingen is wel zeker: de berijder kan weer de auto kiezen die hem of haar het beste past.”

Privélease Privélease wordt vaker mogelijk gemaakt door werkgevers. Berijders zien privélease daarentegen niet zitten voor zakelijk gebruik, concluderen de onderzoekers.

NZO: “Het blijkt dat nu minder bedrijven dan vorig jaar afwijzend staan tegenover privélease en meer bedrijven in hun mobiliteitsbeleid privélease mogelijk maken. Berijders van een zakelijke auto hebben ondertussen een duidelijker beeld gekregen wat privélease voor hun persoonlijke situatie zou kunnen betekenen. En dat beeld leidt ertoe dat de zakelijke rijder (nog steeds) erg terughoudend is ten aanzien van privélease. Sterker nog: méér berijders dan vorig jaar spreken zich juist duidelijker uit tégen privélease als vervanger van de auto van de zaak.”

Lees verder op BC.nl