Nieuws Actueel

Zitten er grenzen aan het cultureel ondernemerschap?

Hoeveel ruimte moet het ondernemerschap in de Bossche Verkadefabriek krijgen? Een analyse uit het Brabants Dagblad.

Paul Roovers | Foto: ANP 11 september 2016

Den bosch 1065

Jan van der Putten wil als directeur van de Verkadefabriek in Den Bosch graag de fabrieksgebouwen en de directeurswoning op de hoek van de Boschdijkstraat in bezit krijgen. Als 'eigenaar' van deze monumentale herinneringen aan de tijd van zoete koekjes zou hij nog meer inhoud kunnen geven aan het cultureel ondernemerschap waarmee hij de Verkadefabriek al jaren als een van de succesvolste cultuurcentra in het land weet neer te zetten.

B en W willen de gebouwen niet van de hand doen. Vooral om toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen in eigen hand te kunnen houden. Op de achtergrond speelt echter ook de vraag hoeveel ruimte cultureel ondernemerschap moet krijgen.

VerwonderingCollega-directeuren kijken al jaren met verwondering hoe de Verkadefabriek jaarlijks meer dan 250.000 bezoekers trekt en slechts circa een kwart van de inkomsten uit subsidies haalt. Dat was precies wat de gemeente en Van der Putten in 2002 voor ogen hadden toen de ambitieuze plannen voor de voormalige koekjesfabriek handen en voeten kregen. De gemeente was de Verkadefabriek daarbij zeer ter wille. Zo mocht de stichting Verkadefabriek de horeca in eigen hand houden. Via de aparte De Koekjesfabriek bv vloeit winst uit de horeca weer (deels) terug naar culturele activiteiten.

Ook kon de Verkadefabriek tegen een aantrekkelijke huur beschikken over ruime parkeerterreinen. De parkeergelden vormen intussen een structurele inkomstenbron van jewelste voor het cultureel centrum.

SubsidieVoor de gemeente(raad) was de constructie met stichting Verkadefabriek én De Koekjesfabriek bv helder. Totdat de kerstboom verder bleek opgetuigd met stichting Alles voor de Kunst (nu eigenaar van De Koekjesfabriek bv), stichting Culturele Activiteiten Den Bosch (krijgt geld van Alles voor de Kunst) en de bv Boekjesfabriek. Via deze laatste poot investeert de Verkadefabriek bij voorbeeld in boekhandel Adr. Heinen.

Het huidige college en zijn cultuurwethouder, Huib van Olden, vinden dat door deze opgetuigde kerstboom niet langer inzichtelijk is waar het geld stroomt. Met de stichting Alles voor de Kunst heeft de gemeente geen subsidierelatie, dus ook geen inzage in de boeken.

StilstaanDe vraag is of datgene wat cultureel ondernemer Jan van der Putten intussen doet en wil nog wel past in de uitgangspunten die de gemeenteraad oorspronkelijk heeft vastgelegd. Die vraag houdt niet alleen het college bezig, maar ook enkele raadsfracties, waaronder de Bossche Volkspartij en PvdA. Het is daarom goed dat de politiek daar nadrukkelijk bij stil gaat staan en goede afspraken maakt voor de komende jaren.

Zolang de Verkadefabriek subsidie krijgt van de gemeente, moet Van der Putten gewoon zo veel mogelijk laten zien wat de culturele instelling met dat geld doet.