Nieuws Actueel

Zwaargewicht nodig bij Delta

De Raad van Commissarissen (RvC) van Delta kan weinig goed doen bij Provinciale Staten, maar gisteren kregen de bestuurders van het energiebedrijf toch het voordeel van de twijfel. De Statenleden stonden stil bij de jongste rel in het bedrijf, waarvan de provincie grootaandeelhouder is.

Ernst Jan Rozendaal 17 mei 2016

Energie 1065

De RvC wil de Belg Erwin van Laethem benoemen als opvolger van Arnoud Kamerbeek, de topman die moest vertrekken na commotie over een enorme salarisverhoging. Afgelopen week bleek dat 88 procent van het Deltapersoneel heeft aangegeven liever door te willen gaan met interim-directeur Frank Verhagen, dan 400.000 euro uit te geven aan een directeur waarvoor vorig jaar geen plaats meer was bij Essent.

"Hoe zit het met de politieke gevoeligheid van de RvC?", vroeg Ger van Unen (SP) zich af. Volgens haar oefent die druk uit op de ondernemingsraad van Delta om het negatieve advies dat is uitgebracht tegen de benoeming van Van Laethem in te trekken. De ChristenUnie en GroenLinks sloten zich aan bij haar kritiek.

NuanceEen meerderheid van de Staten liet een genuanceerder geluid horen. Goos Roeland (SGP) pleitte voor 'enige distantie als het gaat om de benoeming van een CEO'. "We zitten niet op de stoel van de RvC." Het komende jaar is belangrijk voor Delta. Het energiebedrijf moet worden opgesplitst, waarbij een oplossing moet worden gevonden voor de kerncentrale Borssele. "Dat is niet niks. Het is niet even op de winkel passen."

Hij kreeg bijval van de VVD en het CDA. "In een delicate fase als deze is iemand nodig met kennis van zaken", zei Mark Faasse (Zeeland Lokaal). "Kan de Raad van Commissarissen nog goed doen? Ze hebben geen krediet meer. Ze hebben meer steun van ons nodig dan ze nu krijgen."

Ook gedeputeerde Carla Schönknecht wilde de RvC nu niet op het vestje spugen. Er mag geen druk worden uitgeoefend op de ondernemingsraad, stelde ze, en er moet rekening worden gehouden met de gevoelens op de werkvloer. Tegelijkertijd staat het bedrijf voor grote inspanningen en is de tijd beperkt. "Vandaar dat gedacht wordt aan versterking en gezocht is naar iemand die nu beschikbaar is." Dat die 400.000 euro moet kosten, hoeft geen bezwaar te zijn. "Als hij goed is, kan hij dat geld terugverdienen."