Nieuws Actueel

Zwolle peilt effect sluitingstijd horeca

Nu de proef met de vrije sluitingstijden voor de horeca een half jaar onderweg is, wil de gemeente Zwolle weten wat de effecten ervan zijn. Via een enquête per mail wordt burgerpanelleden gevraagd naar hun ervaringen.

Janske Mollen| Foto: Freddy Schinkel 2 februari 2017

Zwolle uitgaan freddy schinkel

Zwolse horecagelegenheden mogen sinds 1 augustus 2016 zelf bepalen hoe laat ze dichtgaan, binnen een proef waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd. Die proef is vooral bedoeld om te kijken of het vrijgeven van de sluitingstijden ook leidt tot een goede spreiding van stappers die naar huis gaan en tot een betere beheersbaarheid van het Zwolse nachtleven.GastenVoorwaarde is wel dat horecagelegenheden na 4 uur 's nachts geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Cafetaria's en snackbars mogen na dat tijdstip nog wel bezoekers binnenlaten maar dan geen alcohol meer verkopen. Horecagelegenheden die na 3 uur open zijn moeten bovendien een portier bij de deur hebben.Om de effecten van die maatregelen te meten, is in juli vorig jaar een nulmeting gehouden. Met het recente digitale vragenformulier wordt de voortgang gemeten. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt voor een tussenevaluatie.