Nieuws Financiën

Afval wordt grondstof voor kunstrubber

Deel 1 in de serie Twente Duurzaam: Kunststofproducent Herikon investeert enkele tonnen in een nieuw machinepark om de energiekosten te verlagen. Ook gaat de afvalstroom terug naar bijna nul. Het afvalmateriaal dient als grondstof voor beton en synthetisch rubber.

Van onze redactie 31 oktober 2016

Herikon Henk en Dennis05k1 H2 NIEUW

Herikon is een echte grootverbruiker op het gebied van energie. Het Almelose bedrijf heeft jaarlijks één miljoen kuub gas en 800.000 kilowatt stroom nodig om producten van polyurethaan te maken, van kleine propjes voor cilinders tot kolossale dagmerken voor boeien op zee. Dat heeft alles met het productieproces te maken, dat valt te vergelijken met het bakken van een cake. De gietmachines en ovens moeten uren draaien voor het voorverwarmen van de materialen en gietmatrijzen en het uitharden van polyurethaan.

De productie betekent een flinke belasting voor het milieu. Toch wilde Herikon alles uit de kast halen om aan de ISO 14001-norm te voldoen, zegt managing director Henk Zengerink. “Niet in de eerste plaats om de energiekosten te verlagen, al is dat zeker een nevendoel. Het belangrijkste is dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de generaties na ons. Dat betekent minder CO2-uitstoot en minder afval.”

Eyeopener

Een inventarisatie toonde aan dat met betere apparatuur het energieverbruik drastisch omlaag kan. De nieuwe generatie ovens is beter geïsoleerd, beschikt over verbeterde techniek - motoren, warmtewisselaars, luchtcirculatie - en is in staat om de restwarmte te hergebruiken. “We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld om in kaart te brengen waar we verbeteringen kunnen aanbrengen en wat er op de markt is aan technologie. Dat was voor ons een echte eyeopener. Als ondernemer heb je toch een soort tunnelvisie.”

Ovens minder warm

Het nieuwe machinepark kost Herikon al met al ruim 350.000 euro. Dankzij een subsidie van 115.000 duizend euro van de provincie Overijssel kan de apparatuur binnen twee jaar worden aangeschaft. De terugverdientijd wordt daardoor gehalveerd tot 5 à 6 jaar. De eerste ovens zijn geïnstalleerd en nu al is volgens operations manager Dennis Verkerk verbetering voelbaar. “Het is in de productiehal altijd boven de 20 graden, ook als het buiten vriest. Omdat de ovens nu minder warmte afgeven, moet in de winter misschien wel voor het eerst in ons bestaan de kachel aan.” Echt bijstoken zal overigens niet nodig zijn, want het verwarmen kan met restwarmte van de ovens gebeuren. Het merendeel van de restwarmte, die vroeger gewoon de buitenlucht in ging, wordt benut om het gronstoffenmagazijn op temperatuur te houden. Verkerk: “Dat is belangrijker dan het misschien lijkt. Het verwarmen van onze grondstoffen in het magazijn betekent dat we in het productieproces minder energie hoeven toe te voegen om de basiscomponenten voor de polyurethaan vloeibaar te maken.”

Flakes voor cementovens

Tijdens het productieproces komt veel afval vrij in de vorm van onbruikbaar polyurethaan, dat altijd in de vuilverbrandingsovens van Twence belandde. Ook hier heeft Herikon flinke stappen gezet. Het materiaal wordt nu vermalen tot flakes, die dienen als brandstof voor cementovens. Wat er dan van overblijft, wordt verwerkt als vulstof in cement. Zengerink: “Afval wordt op die manier grondstof. Cradle to cradle.” De nieuwste oplossing is het verder vermalen tot poeder, dat wordt vermengd met het kunststofrubber SEBS. Er ontstaat zo een nieuw materiaal met betere mechanische eigenschappen dan het reguliere SEBS. Herikon werkt op dat gebied samen met het Polymer Science Park in Zwolle en hogeschool Saxion. Managing director Henk Zengerink heeft hoge verwachtingen van deze innovatie: “Ons afval is de basis voor een nieuw product waar de hele samenleving iets aan heeft. Het is geweldig om bij zo’n innovatie betrokken te zijn.”

Minder afval en meer betrokkenheid

Betekent minder afval ook minder kosten? Je hoeft immers geen stortkosten meer te betalen. “We besparen daarop vijftig procent nu onze restanten polyurethaan worden gebruikt als grondstof ,” bevestigt operations manager Dennis Verkerk. “Maar het kost onze mensen ook meer tijd om afval te scheiden. Uiteindelijk verdien je er dus bijna niets aan. Dat is niet erg. Het is belangrijk dat iedereen op de vloer betrokken is bij afvalscheiding en hergebruik. Duurzaamheid is niet alleen een zaak van het management.”

Operations manager Dennis Verkerk (links) en Managing director Henk Zengerink van Herikon: “Het is belangrijk dat iedereen op de vloer betrokken is bij afvalscheiding en hergebruik.”

Tijdens het Business Festival op 20 april 2017 maakt De Ondernemer bekend welk bedrijf zich het meest duurzame bedrijf van Twente mag noemen.

> Lees meer over het Business Festival