Nieuws Financiën

Almelo financiert bedrijven

Beide bedrijven krijgen geld bij banken niet los. Oppositie ver-baasd over bankiersrol 'arme' stad.

Van onze redactie 3 mei 2016

Geld Biljetten Stock

De gemeente Almelo verstrekt een geldlening van ruim 3 miljoen euro aan tuinkussenproducent Madison en machinefabriek Boessenkool. Deze bedrijven financieren hiermee nieuwbouw op respectievelijk het regionale bedrijventerrein XL Businesspark en op het lokale bedrijventerrein Turfkade.

Dat Almelo de rol van bankier vervult, valt slecht in kringen van de oppositie binnen de gemeenteraad. LAS (Lokaal Almelo Samen) wijst erop dat de gemeente zelf in financiële problemen verkeert en daarom onder verscherpt toezicht van de provincie staat.

WerkgelegenheidVorige maand is de gemeenteraad per brief door het college op de hoogte gebracht van het besluit om een geldlening van 3.050.000 euro te verstrekken ten behoeve van de Industrie Gebouwen Maatschappij. IGM is een dochterbedrijf van de gemeente, dat het geld op haar beurt doorsluist naar Madison en Boessenkool. Voor het Almelose college is behoud van de lokale werkgelegenheid reden de steun te verlenen. De twee bedrijven hadden moeite om het benodigde geld via een bank los te krijgen, zo blijkt uit de brief die B en W naar de gemeenteraad stuurden.

ToezichtOmdat Almelo onder preventief toezicht staat moet de provincie Overijssel instemmen met de uitgave. 'Zwolle' is volgens de gemeente akkoord gegaan met het verstrekken van de lening die 'budgettair neutraal' heet te zijn.

De raadsfractie van LAS vindt de actie van het college opmerkelijk. LAS zit met volop vragen over de lening en vindt de informatie die de gemeenteraad van het college heeft gekregen 'bijzonder summier'.

ProductieTuinkussenproducent Madison heeft een nieuwe vestiging op bedrijventerrein XL Businesspark gebouwd. Boessenkool bouwt momenteel een nieuwe hal achter de bestaande fabriek aan de Turfkade in Almelo voor de productie van vliegwielen voor energieopslag. Met dit alternatief voor batterijen kunnen pieken en dalen in het elektriciteitsnetwerk worden opgevangen.

Volgens directeur-eigenaar Eelco Osse van Boessenkool was de lening van de gemeente bepalend voor het antwoord op de vraag of die nieuwe productiehal gebouwd zou kunnen worden. "Het is een nieuw product voor een nieuwe markt. Dan haken gewone financiers al snel af." Het nieuwe onderdeel van Boessenkool biedt nu nog werk aan acht medewerkers. Osse verwacht dat dit aantal de komende anderhalf jaar stijgt tot zo'n veertig man.

InvesteringsfondsTot een paar jaar geleden had ook Enschede een eigen investeringsfonds. "Dat was bedoeld om innovaties te stimuleren", aldus wethouder Patrick Welman (economische zaken). "We verstrekten geen leningen, wel kredieten aan startende bedrijven in ruil voor een aandeel. Dit fonds is bij het aantreden van het nieuwe college geliquideerd. Omdat we het geld nodig hadden en ook omdat het nieuwe college vindt dat het geen taak van de lokale overheid is."

Welman wijst erop dat de provincie in de vorm van PPM Oost wel een investeringsmaatschappij heeft. "Maar als Almelo het zelf wil doen, moet het dat vooral doen. Als het in dit geval helpt om de werkgelegenheid in Almelo en Twente te behouden, juich ik dat natuurlijk toe."