Aangeboden door Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Branded Content Bedrijfsoverdracht

‘Letterlijk en figuurlijk moesten we plafonds doorbreken’

Jan Speksnijder en zijn partner Jan Herm Bokdam namen in 2020 het melkveebedrijf van Jans ouders over. Met hulp van de accountants van ABAB lukte het de nieuwe eigenaren bovendien om te investeren in de kaasmakerij en de bijbehorende winkel.

Esther Daniëls 14 september 2021

NBA mkb veehouderij abab boerderij

Jan Speksnijder (links) en Jan Herm Bokdam tonen hun melkveebedrijf aan Francien Knook (ABAB). Foto: Michel ter Wolbeek

Bij de overname werd het familiebedrijf begeleid door Francien Knook, accountant bij ABAB Accountants en Adviseurs. Ook hield zij de investeringsplannen tegen het licht, in nauwe ruggespraak met de andere ABAB-specialisten, zoals overname-adviseur Johan Bartels.

,,De kaasmakerij was altijd mijn moeders afdeling”, vertelt mede-eigenaar Jan. ,,Eerst heb ik getwijfeld of ik daarmee wilde doorgaan, maar toen Jan Herm in 2019 in het bedrijf stapte, werden de kaarten anders geschud. De veehouderij staat steeds meer onder druk, en met de huidige melkprijzen is het moeilijk om innovaties door te voeren. Jan Herm zag daarentegen volop uitbreidingsmogelijkheden voor de kaasmakerij en de winkel, dus na de overname zijn we die plannen gaan uitwerken.”

Plafonds doorbreken

De coronacrisis heeft dat proces versneld, merkt Jan Herm. ,,Het werd alleen maar drukker in de winkel en die rechtstreekse afzet is voor ons natuurlijk erg interessant. Vanwege de toenemende bezoekersaantallen was het nodig om de doorstroming te verbeteren. Daarvoor moesten we een aantal plafonds doorbreken, letterlijk en figuurlijk. De winkelruimte en de ruimte achter de toonbank wilden we vergroten en we hadden plaats nodig voor de kaasopslag, een kantine, toiletten en een parkeerplaats. Voeg daaraan toe dat we een nieuw kassasysteem wilden installeren en een kaasautomaat voor de verkoop buiten openingstijden, dus je begrijpt dat het een ingrijpende vernieuwing was.”

"Is het financieel wel haalbaar, doen we niet te gek?"

Jan Speksnijder en Jan Herm Bokdam, melkveehouders

Samen met Johan Bartels hebben de twee eigenaren hun ambities doorgerekend. Jan: ,,Doen we niet te gek en is het financieel allemaal haalbaar? Johan heeft ons geholpen om het plan zo op te stellen dat het overtuigend was voor de bank, want voor de nieuwbouw hadden we aanvullende financiering nodig. Hoe verhouden de investeringen zich tot de verwachte omzet, hoe richten we de verbouwing in, wie hebben we daarbij nodig? We hebben zelfs de gesprekken met hem geoefend, zodat we het plan ook door de ogen van de bank leerden bekijken. Met succes.”

Worstcasescenario’s

,,Voor ons is Johan echt een sparringpartner met wie we ook privézaken bespreken”, zegt Jan Herm. ,,Hij denkt mee in kansen én in worstcasescenario’s. Wat doen we als een van ons wegvalt, hoe zorgen we dat we ook nog tijd voor onszelf overhouden? Waar nodig schakelt hij dan andere deskundigen in, zoals de notaris of een jurist in familierecht.” Jan vult aan: “Hij waakt zowel over het bedrijfsbelang als over de familiebelangen. Die balans is belangrijk voor een bedrijf dat al generaties lang in de familie is.”

Zelf vindt adviseur Johan Bartels het mooi om te zien dat Jan en Jan Herm het familiebedrijf echt een stap verder willen brengen. ,,De toeloop op de boerderijwinkel was enorm in het afgelopen jaar en die kans durven ze te benutten. We zijn in het afgelopen jaar intensief met elkaar opgetrokken om de plannen goed te onderbouwen. We hebben onzekerheid omgebogen naar inzicht en dat legt een stevige basis onder hun toekomst.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Meer info: nba.nl/rekentop