Aangeboden door Marktlink

Branded Content Bedrijfsoverdracht

Wat is het ideale moment om je bedrijf te verkopen?

Als ondernemer wil je jouw bedrijf verkopen wanneer jij er klaar voor bent. Het goede nieuws is dat je dit ideale moment zelf kunt creëren.

Wietze Willem Mulder 1 juli 2020

Bedrijfsovername 1

Op de vraag of het ideale moment om je bedrijf te verkopen niet een utopie is, moet overnameadviseur Marlon Putter van Marktlink Fusies & Overnames even lachen. ,,Het bestaat inderdaad niet, want wellicht is morgen een beter moment dan vandaag. Maar ook dat is ondernemerschap, een kans grijpen wanneer deze zich aandient.’’

Factoren

Volgens Putter is die sweet spot op de overnamemarkt afhankelijk van een aantal factoren. Het economische tij, de toegang tot kapitaal voor kopers, maar ook de fase van het bedrijf zelf en de wensen van de ondernemer bij/na de verkoop spelen een rol.

,,En ook de bedrijfsresultaten wegen hierin mee’’, aldus Putter. ,,Een winstgevend bedrijf is verkoopbaar, maar een onderneming met veel schulden mogelijk ook. Maar het uitgangspunt van de ondernemer zelf zal bij deze beide voorbeelden enorm verschillen.’’

Verkopersmarkt

Er is dus geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer het qua timing het moment suprême is. Wel staan alle lichten momenteel op groen op de mkb-overnamemarkt en wordt het door kenners getypeerd als een verkopersmarkt. De vaderlandse economie draait op volle toeren, bedrijven laten weer groeiende cijfers zien, het aantal potentiële kopers stijgt en bij kapitaalkrachtige partijen klotst het geld tegen de plinten.

Putter: ,,Wij worden bijna elke dag wel gebeld door een investeringsmaatschappij die zijn kapitaal wil laten renderen door een mkb-bedrijf te voorzien van groeigeld. Tel daarbij op dat de rente historisch laag staat, dus het is erg aantrekkelijk om te investeren in een onderneming. Ja, er is echt voldoende kapitaal in de markt.’’

Exit-plan

Het is vooral aan de ondernemer om zijn bedrijf zo ‘verkoopklaar-mogelijk’ te maken; op deze manier creëert hij zijn eigen ideale moment. In combinatie met een uitgestippelde exit-strategie en een daarop afgestemd plan neemt de ondernemer grotendeels zelf de touwtjes in handen voor wat betreft het moment waarop hij zijn bedrijf verkoopt.

,,Bovendien vergroot je zo de kans dat je je bedrijf verkoopt op basis van jouw wensen, motieven en doelen’’, zegt Putter. ,,Wij adviseren ondernemers die een bedrijfsverkoop overwegen om ons zo vroeg mogelijk aan boord te laten, bij voorkeur tot een jaar van tevoren. Dan kunnen wij gezamenlijk nog aan de knoppen draaien om zo dicht mogelijk bij dat ideale moment te komen.’’

De vaderlandse economie draait op volle toeren en bedrijven laten weer groeiende cijfers zien

Marlon Putter, Marktlink Fusies & Overnames

Contact

Ik wil meer weten over de mogelijkheden rondom bedrijfsoverdracht. Neem contact met mij op: