Advertorial van BC.nl

Advertorial Belasting

Auto en BTW, hoe werkt het ook alweer?

Wanneer je als ondernemer een auto van de zaak hebt, heb je normaliter recht op aftrek van de BTW van de kosten van deze auto. Maar voor het privégebruik moet je dan wel een correctie opnemen. Hoe zit het ook alweer?

De Ondernemer 24 januari 2018

Laatste update: 21 februari 2020 09:00

Ondernemer auto btw privé gebruik
  1. Correctie voor het privé gebruik van de auto
  2. BTW-correctie
  3. Kilometeradministratie
  4. Woon-werkverkeer
  5. Verlaging 2,7 procent-forfait
  6. Conclusie

Correctie voor het privé gebruik van de auto

Wanneer de auto van de zaak voor privé doeleinden wordt gebruikt, moet er een BTW-correctie komen voor de afgetrokken BTW in de eerdere aangiften. Deze correctie moet worden aangegeven in de BTW-aangifte over het laatste tijdvak van het jaar. Het uitgangspunt is dat de BTW-correctie moet worden aangegeven op basis van het werkelijke privégebruik. Voorwaarde hiervoor is dat u dan wel inzicht heeft in het totaal aantal privé en zakelijk gereden kilometers.

BTW-correctie

In de regel zal echter worden volstaan met het aangeven van het 2,7 procent-forfait (dan wel 1,5 procent, zie hierna). In een besluit is namelijk goedgekeurd dat de BTW-correctie in verband met het privégebruik ook mag worden gesteld op 2,7 procent van de catalogusprijs (inclusief BTW en bpm, dat is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen) van de auto.

Kilometeradministratie

Wanneer u veel zakelijke en (relatief) weinig privé-kilometers rijdt, valt het 2,7 procent-forfait vaak hoog uit. Het bijhouden van de werkelijke kilometers kan dan voordeliger zijn. Een (globale) kilometeradministratie zou hiervoor voldoende moeten zijn (begin- en eindstand + bijhouden privé of zakelijke km’s).

Voorbeeld

Auto aangeschaft in 2010: cat. prijs € 45.000 (waarvan € 8.000 Bpm en € 5.000 BTW).
Totale km’s 30.000, waarvan 5.000 woon-werkverkeer (verder geen privégebruik).
Autokosten (excl. BTW) afgelopen jaar: € 13.400, bestaande uit € 6.400 BTW-afschrijving (1/5 x € 32.000), € 4.000 brandstof, € 1.000 onderhoud en € 2.000 zonder BTW (MRB en verzekering).

Uitwerking voor eindejaarsaangifte aangifte

BTW-correctie: keuze uit forfait en werkelijk privégebruik:

a) toepassing forfait: 2,7 procent x € 45.000 = 1.215

b) werkelijk privégebruik: 5.000 km/30.000 km = 1/6 BTW op privégebruik afschrijving: 1/6 x € 6.400 x 21 procent = 224 BTW op privégebruik kosten: 1/6 x € 5.000 x 21 procent = 175 BTW-correctie 2013: 224 + 175 = 399

Aandachtspunten hierbij:

- BTW-afschrijving is gebaseerd op cat. prijs ex BTW en ex Bpm;
- Alleen privégebruik m.b.t. autokosten waarop BTW zit (brandstof en onderhoud)- In dit voorbeeld is er vanaf 2015 geen heffing meer op BTW-afschrijving omdat dan na aanschaf vier jaar zijn verstreken.

Voordeel

Het bijhouden van een kilometeradministratie levert in bovenstaande situatie dus een voordeel op van ruim € 800,-.

Lees ook: Nieuwe auto aanschaffen: dit zijn je mogelijkheden als ondernemer

Woon-werkverkeer

Kiest u voor het bijhouden van de privé-kilometers, dan moet u ook de woon-werk kilometers bijhouden. Voor de omzetbelasting worden deze kilometers als privé-kilometers aangemerkt. Met woon-werkverkeer wordt bedoeld het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar het in het kader van een arbeidsovereenkomst overeengekomen vaste werkadres. Wanneer geen vast werkadres is overeengekomen, dan gelden alle reizen van de woon- of verblijfplaats naar het bedrijfsadres als woon-werkverkeer. Dit betekent dat reizen naar andere plaatsen dan het vaste bedrijfsadres niet gelden als woon-werkverkeer. Denkt u bijvoorbeeld aan de ritten van een bouwvakker naar de bouwplaats, of een onderhoudsmonteur naar het adres van de klant.

Verlaging 2,7 procent-forfait

We gaan weer terug naar de BTW-correctie op basis van het 2,7 procent-forfait. Onder voorwaarden mag dat worden verlaagd naar 1,5 procent. Dat mag als je de BTW niet af hebt kunnen trekken van de aanschafwaarde. Ook als er meer dan vier jaar tussen het moment van aanschaf van de wagen en het moment van zakelijke ingebruikname zit, mag het verlaagde 1,5 procent-forfait worden gebruikt. De BTW die drukt op het gebruik en onderhoud zijn aftrekbaar voor zover de auto gebruikt wordt voor belaste handelingen.

Conclusie

Heeft u als ondernemer een auto van de zaak, dan kunt u de BTW van de kosten van de auto aftrekken. 1 keer per jaar, in de aangifte over het laatste tijdvak van het kalenderjaar, moet u een correctie opnemen van de afgetrokken BTW in verband met het privégebruik van de auto. Rijdt u in verhouding weinig privé kilometers, dan kan het voordelig zijn een ritten-administratie bij te gaan houden.

Lees verder op BusinessCompleet.nl.