Nieuws Belasting

BTW aangifte voor ondernemers: dit moet je weten

Het is een van de minder leuke dingen aan ondernemen, maar het hoort er nu eenmaal bij: de administratie. Hieronder valt onder meer de aangifte omzetbelasting, ook wel de btw aangifte. Een relatief simpele klus die je kunt uitbesteden, maar ook gemakkelijk zelf kunt doen via het ondernemersgedeelte van De Belastingdienst. Hoe, waar en wanneer je aangifte omzetbelasting doet en welke zaken je niet mag vergeten bij de btw aangifte, hebben we voor je op een rij gezet.

Sofie Smulders | Foto: Pexels 19 juli 2019

Btw aangifte ondernemers omzetbelasting belasting

Wat is de btw aangifte?

BTW aangifte, voluit belasting toegevoegde waarde, staat voor de belasting die je als ondernemer dient te betalen over de omzet van je bedrijf. Het merendeel van de ondernemers moet btw afdragen, maar of jij daar ook toe behoort, hangt ervan af of je ondernemer bent voor de btw. De Belastingdienst rekent mensen die zelfstandig een bedrijf hebben of een beroep uitoefenen, tot de groep ondernemers die tellen voor de btw aangifte. Ben je ondernemer voor de btw, dan ben je voor de Belastingdienst verplicht om een administratie bij te houden.

Wie moet btw aangifte indienen?

Of je btw aangifte moet doen, hangt er vanaf of je ondernemer voor de btw bent. De Belastingdienst rekent alle mensen die zelfstandig een beroep uitoefenen of een eigen bedrijf hebben tot ondernemers voor de btw aangifte. De rechtsvorm van je bedrijf of organisatie speelt daarbij geen rol: of je nu een eenmanszaak, een bv of een stichting hebt, al deze vormen van ondernemers kunnen ondernemers voor de btw aangifte zijn. Ook als je voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer wordt gezien, kun je dat voor de btw toch zijn.

Uitzonderingen op de regel van de btw aangifte

Dat je als ondernemer btw aangifte moet doen, betekent niet altijd dat je btw moet afdragen. Er zijn namelijk uitzonderingen. Dat je ondernemer voor de btw bent, hoeft niet per se te betekenen dat je btw moet betalen. Bijvoorbeeld wanneer het btw-bedrag dusdanig laag is dat jouw bedrijf te maken krijgt met de zogeheten kleineondernemersregeling, of wanneer je recht hebt op een vrijstelling van btw omdat je bijvoorbeeld het beroep van journalist uitoefent.

Wil je weten of je als ondernemer btw moet afdragen, check dat dan altijd bij De Belastingdienst.

Hoe kom ik aan mijn BTW nummer?

Schrijf je je in bij de Kamer van Koophandel, dan ontvang je automatisch een btw nummer. Dit nummer vermeld je op al je offertes en facturen. Het is belangrijk dat je op je offertes en facturen ook de volgende zaken vermeld: het verschuldigde bedrag exclusief btw, het btw-percentage dat voor jouw product of dienst geldt, het btw-bedrag dat vastzit aan dit percentage en het uiteindelijk verschuldigde bedrag inclusief btw.

Geen btw aan te geven of uitstel aanvragen

Ook als je in de afgelopen periode geen omzet gedraaid hebt en er geen btw binnengekomen is, doe je btw aangifte. Dat kan betekenen dat je op het online formulier van de btw aangifte bij de winst en het btw-bedrag tweemaal 0 invult, wat uiteraard betekent dat je niets hoeft te betalen. Voor het aangeven van omzetbelasting kun je uitstel vragen, maar dit krijg je alleen bij serieuze omstandigheden. Het aanvragen van uitstel voor het indienen van inkomsten- en vennootschapsbelasting is een stuk eenvoudiger. Wil je uitstel aanvragen, dan moet je contact opnemen met de Belastingdienst.

Lees ook: Met dit stappenplan spaar je straks voordelig in de bv

Wanneer doe ik btw aangifte?

Btw aangifte doe je eens per maand, eens per kwartaal of eens per jaar via de online ondernemersomgeving van de Belastingdienst. Het is belangrijk om op tijd je aangifte te doen. Doe je per jaar of per maand aangifte, dan betekent dat je voor het eind van de maand na het afgesloten tijdvak de btw-aangifte moet hebben gedaan en het geld moet hebben overgemaakt. Doe je eens per jaar btw aangifte, dan moeten je aangifte en het geld vóór 1 april van het nieuwe jaar zijn overgemaakt. Let wel, het geld van de btw aangfite moet vóór de eerste van de volgende maand op de rekening van de Belastingdienst staan. Maak je het dus over op de laatste dag van de vorige maand, dan is de kans aanzienlijk dat het geld niet op tijd binnen is. Is dat het geval, dan loop je het risico op een naheffingsaanslag. Komen de aangifte en het geld doorgaans echter op tijd binnen bij de Belastingdienst, dan kom je er de eerste keer waarschijnlijk met een waarschuwing vanaf.

Aangifte per maand, kwartaal of jaar

De meeste ondernemers dienen ieder kwartaal hun aangifte omzetbelasting in. Ondernemers die per kwartaal meer dan 15.000 euro btw moeten afdragen, doen maandelijks hun aangifte omzetbelasting. Ondernemers die minder dan 1.883 euro btw per jaar moeten afdragen, doen hun aangifte omzetbelasting eens per jaar. Zij kunnen overigens ook gebruikmaken van de zogeheten kleine ondernemersregeling, wat hen fiscaal voordeel oplevert bij de btw aangifte.

Welke btw hoort bij welk kwartaal?

Waar bij ondernemers nog wel eens verwarring over ontstaat, is het koppelen van de btw aan het juiste tijdvak voor de btw aangifte. Stel: je stuurt eind maart een factuur naar een opdrachtgever, maar je krijgt het geld (en dus ook de btw) pas in april binnen. Hoort die btw dan bij de maand maart - oftewel kwartaal 1 - of bij de maand april - kwartaal 2? Het antwoord is dat je vastzit aan de factuurdatum, niet aan de datum waarop het geld op je rekening staat. Dat betekent dus dat het goed kan voorkomen dat je een bedrag aan btw moet betalen dat je nog niet ontvangen hebt.

Lees ook: Wanneer moet je bijverdiensten opgeven voor de belasting?

Hoe doe ik btw aangifte?

Als je als ondernemer btw moet afdragen krijg je na de inschrijving van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel bericht van de Belastingdienst. Na deze eerste keer is het je eigen verantwoordelijkheid om zelf in de juiste periode bij de Belastingdienst btw aangifte te doen. Dit doe je door in te loggen - met een gebruikersnaam die je van de Belastingdienst ontvangt - op de online omgeving ‘inloggen ondernemers’. Op het digitaal formulier van de btw aangifte vul je in ieder geval de omzet van je bedrijf en het bijbehorende bedrag aan verschuldigde btw in. Dit formulier wijst zich gelukkig redelijk vanzelf.

Waar doe ik btw aangifte?

Je btw aangifte dien je in via de online omgeving van de Belastingdienst, in het ondernemersgedeelte ‘inloggen ondernemers’.

Hoe zit het bij btw aangifte met verstuurde facturen?

Het antwoord is simpel: ja. Het is belangrijk dat je de btw berekent op basis van de facturen die je hebt verstuurd in het tijdvak waarover je aangifte doet. De datum van de factuur bepaalt in welk tijdvak je de btw aangifte moet doen. Stuur je factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin je de goederen of diensten hebt geleverd. Als je een factuur later hebt verstuurd, moet je de btw aangeven in het tijdvak waarin je de factuur uiterlijk had moeten versturen.

Het is belangrijk goed te beseffen dat de kans aanwezig is dat je ook btw moet betalen over facturen die nog steeds niet zijn betaald door de leverancier of klant. Een extra reden om er altijd weer voor te zorgen dat je je facturen tijdig en foutloos naar je klant stuurt en dat je bewaakt dat ze op tijd voldaan worden. Tips voor elektronische aanlevering en de stappen naar snelle betaling vind je bij Betaalme.nu, het platform dat het mkb helpt naar snelle betaling van hun facturen. Zo ben je een stuk zekerder van je zaak.

Je btw aangifte uitbesteden

Je kunt ervoor kiezen om je btw aangifte uit te besteden of je kunt het geheel laten afhandelen door een boekhouder die je waarschijnlijk al inhuurt voor het indienen van je inkomstenbelasting.

Lees ook: Huurkosten aftrekken als ZZP'er: de voorwaarden

Wat zijn de btw tarieven?

Het standaard btw tarief is 21 procent. Dat geldt voor de meeste producten en diensten. Sommige ondernemers mogen minder btw rekenen, het verlaagde btw tarief van 6 procent. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten als geneesmiddelen en kunstwerken en voor diensten als personenvervoer en schoenreparatie. Het nieuwe kabinet wil het lage btw tarief van 6 procent naar 9 procent verhogen. De bedoeling is dat het nieuwe btw tarief vanaf 2019 in gaat.

Vrijstelling van btw

Over producten waarvoor de btw al in een ander land is betaald, hoeft in Nederland niet ook nog eens btw te worden betaald. Deze worden dan ook belast met het btw tarief van 0 procent. En dan zijn er nog een aantal producten en diensten die volledig vrijgesteld zijn van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor journalistiek werk en erkende kinderopvang.

Hoe moet ik het btw bedrag berekenen?

Om de btw over je producten of diensten te berekenen, kun je een simpele rekensom gebruiken. Je vermenigvuldigt de vergoeding met het percentage btw dat je berekent, 6 of 21 procent dus. Je telt dit bedrag op bij de oorspronkelijke prijs van je dienst of product. De uitkomst is de prijs inclusief btw.

Lees ook: Deze vijf tips maken jouw onderneming wendbaarder, gelukkiger en succesvoller

Kan ik mijn btw aangifte achteraf corrigeren/suppletie indienen?

Heb je een fout gemaakt in je btw aangifte? Dat kan gebeuren en dat begrijpen ze bij de Belastingdienst ook, zolang het niet te vaak gebeurt. Bij een foutieve btw aangifte kun je een correctie doorgeven, via een formulier met de naam suppletie omzetbelasting. Het is overigens niet altijd nodig om dit met een formulier te doen. Gaat het om een bedrag van minder dan 1.000 euro, dan kun je het teveel betaalde bedrag verrekenen met je volgende aangifte omzetbelasting.

Kan ik ook btw terugvragen?

Als ondernemer mag je de btw van voor zakelijke doeleinden gebruikte producten of diensten terugvragen. Ook als je producten en diensten gebruikt voor activiteiten die al met btw belast zijn, mag je de btw hiervan terugvragen.

Een overzicht van btw aftrekposten

Van bepaalde producten of diensten voor zakelijk gebruik mag je als ondernemer de btw terugvragen. Deze gegevens vul je in als voorbelasting bij je btw aangifte. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van aftrekposten voor de btw aangifte:

  1. een laptop of smartphone die is aangeschaft voor zakelijk gebruik
  2. zakelijke telefoonkosten
  3. vakliteratuur
  4. kosten van de boekhouder
  5. een overnachting in een hotel tijdens een zakenreis

En hoewel het vaak gedacht wordt, zijn de kosten van een zakelijk etentje of lunch wel voor eigen rekening. Hier mag je dus geen btw van aftrekken.

BTW aangifte, omzetbelasting, inkomstenbelasting. Wat zijn de verschillen?

Omzetbelasting is simpelweg de belasting die je over je omzet betaalt en is hetzelfde als btw. Inkomstenbelasting is iets anders: dit is de belasting die je over je inkomsten betaalt. Alleen (de meeste) ondernemers moeten omzetbelasting en inkomstenbelasting betalen, alle particulieren in Nederland moeten inkomstenbelasting betalen.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Echter, niet alle ondernemers zijn ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. Er zijn een aantal factoren die bepalen of dit wel of niet zo is. Er bestaat nogal eens onduidelijkheid over deze voorwaarden, omdat ze niet echt vast liggen. Kort gezegd ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting als je winst maakt, als je een bepaald aantal uren in je onderneming stopt, als je een bepaalde mate van zelfstandigheid hebt, als je ondernemersrisico loopt en als je meerdere opdrachtgevers hebt. Je kunt dit niet zelf bepalen, de Belastingdienst bepaalt of jij ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Moet ik ook vennootschapsbelasting betalen?

Vennootschapsbelasting is de belasting die ondernemingen met rechtspersoonlijkheid jaarlijks moeten aangeven bij de belastingdienst. Vennootschapsbelasting is het belastbare bedrag van de winst van de onderneming. We hebben het dan over ondernemingen met de volgende rechtsvormen: de besloten vennootschappen (de BV's), de naamloze vennootschappen (de NV's) en de coöperaties. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms vennootschapsbelasting betalen. De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag.

Het kabinet gaat de vennootschapsbelasting met ingang van 2019 verlagen. Dit doen ze in stappen: in 2019 gaan de tarieven met 1% omlaag, in 2020 met nog eens 1,5% en in 2021 daarbovenop nog eens 1,5%. Daarmee komen de tarieven in 2021 op 16% en 21% uit. Daarentegen zal het tarief in box 2 juist stijgen, van 25 naar 28,5 procent.

Btw aangifte tips

In deze video van de Belastingdienst vind je enkele tips voor het tijdig doen van je btw aangifte:

 

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.