Nieuws Belasting

Mkb-accountants vrezen tekort aan medewerkers

Kleine accountantskantoren vrezen een tekort aan medewerkers als gevolg van aangescherpte opleidingseisen voor accountancy-studenten. Studenten zullen naar verwachting hun heil zoeken bij grote partijen, waardoor kleine kantoren capaciteit tekort zullen komen. Mkb-bedrijven zijn dan aangewezen op die grote, vaak duurdere, kantoren voor het controleren van de boekhouding.

Vincent Krijtenburg | Foto: Pixabay 26 februari 2017

Calculator 385506

Samenwerkende Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten (SRA), de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, hield een enquête onder 360 aangesloten kantoren, 228 leden gaven een reactie. 66% van de deelnemers gaf aan dat ze door de opgehoogde praktijkureneisen van 1000 naar 1500 uren niet in staat zijn om studenten in de Assurance-variant de driejarige praktijkopleiding te kunnen bieden.

Rechtszaak

De eisen werden eind vorig jaar aangescherpt door De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de opleidingseisen. De SRA spande naar aanleiding van deze verscherping een rechtszaak aan. De resultaten van de enquête zullen als bewijs dienen in deze zaak.

Vlieguren

De enquête wijst verder uit dat 66,5% van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. “Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt”, laat de SRA weten.

Lees ook: 'Kleine accountantskantoren schieten tekort'

Concurrentievervalsing

Grote accountantsorganisatie zoals BDO en PwC worden bevoordeeld, vindt meer dan 80% van de respondenten. Deze kantoren zijn immers wel in staat om studenten het aantal verplichte praktijkuren en –opdrachten te bieden. Een tekort aan stageplekken betekent volgens hen dat er geen instroom meer is van goed opgeleide medewerkers in het mkb-segment. De respondenten spreken van ‘marktverstroring’,’concurrentievervalsing’ en ‘gedwongen winkelnering’.

Gemengde praktijken

SRA-verenigingsvoorzitter Paul Dinkgreve maakt zich met name zorgen over gemengde praktijken. ''Het merendeel van onze leden kent een gemengde praktijk. Het geven van assurance en het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen is, ook in het mkb, praktijk van alledag.''

Argumenten

Volgens Dinkgreve heeft de CEA geen overtuigende, inhoudelijke argumenten om de verhoging van de praktijkuren en –opdrachten te rechtvaardigen. “Dat blijkt uit alle gesprekken die we hebben gevoerd, samen en met andere belanghebbende partijen. Ook tijdens de hoorzitting in september verleden jaar onthield CEA zich van inhoudelijk commentaar. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is nu de volgende stap. We zullen de vrees van 228 accountantskantoren om in deze krappe arbeidsmarkt verstoken te blijven van toekomstig goed opgeleide professionals, en de vrees om uiteindelijk de AFM-vergunning te moeten inleveren, zeker laten horen aan het College.''

Er worden geen overtuigende argumenten gegeven om de verhoging van de opleidingseisen te rechtvaardigen

Paul Dinkgreve, SRA-verenigingsvoorzitter