Nieuws Belasting

Mkb-ondernemers merken weinig tot niets van beloofde lastenverlichting

Mkb-ondernemers profiteren nauwelijks van de door het kabinet beloofde lastenverlichting van zes miljard euro. Daar waarschuwen vier organisaties van adviseurs en accountants voor met een brief aan minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris Menno Snel.

De Ondernemer | Foto: ANP 19 maart 2018

ANP bloemist

Als het kabinet zijn fiscale plannen ongewijzigd doorvoert trekt het mkb aan het kortste eind, zo stellen de briefschrijvers. In het voorstel, dat afkomstig is van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), het Register Belastingadviseurs en vereniging van accountantskantoren SRA, komen de briefschrijvers met suggesties om de plannen aan te passen.

Onrechtvaardig

Edwin Heithuis en Robert van der Jagt, die namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) meewerkten aan de brief noemen in het FD de belastingplannen ‘onrechtvaardig voor mkb-ondernemers.' Toch menen ze dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zelf nog niet beseffen wat de gevolgen van de plannen zijn. 'Ik denk dat ook het kabinet dat niet helemaal overziet’, aldus Van der Jagt tegen de krant. De brief is volgens de schrijvers dan ook bedoeld om het kabinet te waarschuwen door te wijzen op mogelijk ongewenste gevolgen.

Lees ook: Regeerakkoord kabinet-Rutte 3: dit verandert er voor ondernemers

Mkb-winstvrijstelling

Het kabinet Rutte III heeft burgers een lastenverlichting beloofd die oploopt tot ruim zes miljard euro in 2021. Dat de mkb'ers er in deze plannen het slechtst vanaf komen heeft te maken met de aanpassing van de belastingschijven in box 1 (werk en inkomen) en de aftrek van de mkb-winstvrijstelling.

In de nieuwe plannen zullen mkb-ondernemers de winstvrijstelling van 14% niet langer mogen aftrekken tegen het hoge tarief, maar tegen het basistarief. Volgens berekeningen van de briefschrijvers levert dat mkb-ondernemers een verlaging van de belastingdruk van slechts 0,4 procentpunt op.

Box 2

Ondernemers met een bv, die in box 2 van de inkomstenbelasting zitten, delen volgens de brief nog minder mee in de lastenverlichting. Dat heeft te maken met de verhoging van de belasting die directeur-grootaandeelhouders (dga's) gaan betalen over de bedrijfswinst die zij zichzelf uitkeren. Dit doet het voordeel dat ze krijgen uit het lagere toptarief in box 1 en de tariefverlaging van de vennootschapsbelasting teniet.

Maatregelen

De vier organisaties geven in de brief aan de volgende maatregelen noodzakelijk en gerechtvaardigd te vinden:

  • De handhaving van de mkb-winstvrijstelling van 14% dient in box 1 aftrekbaar te blijven tegen het maximale tarief van 49,5%.
  • Het afschaffen van de voorgestelde verhoging van het aanmerkelijk belang-tarief van box 2 van 25% naar 28,5%. Als het kabinet wil vasthouden aan de verhoging dan moet bij uitkering van al bestaande winstreserves het huidige box 2-tarief van 25% gelden.
  • Het grote verschil in belastingdruk voor ondernemers onderling moet verkleind worden. Het tarief waartegen het loon van een dga wordt belast ligt veel hoger dan het tarief waartegen de IB-ondernemer wordt belast voor zijn ‘loon’.

Ik denk dat ook het kabinet dat niet helemaal overziet

Robert van der Jagt, Nederlandse Orde van Belastingadviseurs