Nieuws Belasting

130.000 ondernemers kiezen voor kleineondernemers-regeling (KOR)

Sinds 1 januari is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. Ruim 130.000 ondernemers hebben zich voor deze nieuwe regeling aangemeld. Ondernemers, organisaties en verenigingen met een jaaromzet tot 20.000 euro die nog geen keuze maakten, kunnen zich nog steeds aanmelden.

De Ondernemer 10 januari 2020

Belasting KOR kleine ondernemers

Het is belangrijk dat ondernemers letten op de aanmeldtermijn voor de KOR en zich vier weken voor het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak aanmelden. (Foto: Shutterstock)

Van de 130.000 aangemelde ondernemers zijn 108.000 direct vanaf 1 januari vrijgesteld van de btw en de btw-aangifte. Zij hebben zich hier vorig jaar tijdig voor aangemeld. De overige 22.000 ondernemers maken gebruik van de KOR vanaf 1 april - de eerstvolgende btw-aangifteperiode.

Btw-aangifte

Marcel Pieters, plaatsvervangend directeur MKB van de Belastingdienst: ,,Op 1 januari is de nieuwe KOR ingegaan. De oude KOR en korting op de btw is daarmee vervallen. Anders dan bij de oude KOR moeten ondernemers bij de nieuwe KOR vooraf kiezen of ze gebruik willen maken van de regeling. Zodra ze zich met het aanmeldformulier hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden, gaat de nieuwe KOR in vanaf het volgende btw-aangiftetijdvak. De aanmelding geldt voor tenminste drie jaar, tenzij de omzet boven de 20.000 euro per jaar komt.”

''Gaat een ondernemer de komende tijd veel investeringen doen, dan kan dat juist reden zijn om je nu niet aan te melden voor de regeling''

Marcel Pieters, plaatsvervangend directeur MKB de Belastingdienst

Tijdig aanmelden

Het is belangrijk dat ondernemers letten op de aanmeldtermijn voor de KOR en zich vier weken voor het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak aanmelden. Ondernemers die per 1 april gebruik willen maken van de KOR dienen zich dus 29 februari aangemeld te hebben bij de Belastingdienst.

Lees ook: Belastingzaken? Zo ga je er als startend zelfstandig ondernemer mee om

Ondernemers die kiezen voor de KOR en voldoen aan de voorwaarden berekenen geen btw aan klanten, trekken geen btw af op investeringen en zijn niet meer verplicht om facturen voor de btw te versturen. Ook doen zij geen btw-aangifte. Dat vermindert administratieve verplichtingen.

,,Of de KOR interessant is, is voor iedere ondernemer anders”, vervolgt Pieters. ,,Als een ondernemer bijvoorbeeld jaarlijks btw moet betalen, is deelname wellicht interessant. Gaat een ondernemer de komende tijd veel investeringen doen, dan kan dat juist reden zijn om je nu niet aan te melden voor de regeling.”