Nieuws Financiën

Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 3

Berenschot doet al tien jaar lang onderzoek naar de strategische agenda van ondernemend Nederland. Dit jaar hebben CEO's en bestuurders van meer dan 500 bedrijven uit verschillende sectoren meegedaan aan het onderzoek. In deel 3 van een serie van vijf kijken we naar afzetkansen, nu en in de toekomst.

De Ondernemer 10 mei 2016

Wereldbol afzetmarkt

Lees meer: Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 1Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 2Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 4Berenschot: dit staat ZZP'ers en MKB'ers te wachten, deel 5

Nu de Nederlandse economie weer langzaam aantrekt, worden ook de groeiverwachtingen weer voorzichtig bijgesteld. Van de ondervraagde CEO’s gaf 33 procent aan te verwachten dat hun omzet in 2016 stabiel zal blijven. Maar liefst 60 procent verwacht duidelijke groei. Slechts 7 procent van de respondenten ziet het somber in en verwacht dit jaar te eindigen met een krimp in de omzet.

Economisch herstelBijna de helft van de respondenten verwacht dat de grootste afzetmarkten in de toekomst in het buitenland te vinden zijn. Het economische herstel in de VS zorgt ervoor dat veel respondenten verwachten in de toekomst hun omzet in Noord-Amerika te zien groeien. Hoewel de verwachting van afzetgroei voor Oost-Europa in 2014 nog op 10 procent lag, geeft nu slechts 3 procent van de respondenten aan daar afzetgroei te verwachten op korte termijn. Men is wel positief over de vooruitzichten voor deze regio.

Voet aan de grondWaar de verwachtingen in 2016 voor Azië door de tegenvallende cijfers in China en overige Aziatische landen dit jaar iets getemperd zijn, wordt er in de toekomst toch een forse grotere marktgroei verwacht. Met name de energiesector verwacht de komende jaren duidelijk voet aan de grond te krijgen in India: 21% van de respondenten uit de energiesector geeft aan in de toekomst India als een belangrijke markt te zien.

Momenteel hebben alle ondervraagden vooral een afzetmarkt in Nederland en West-Europa. ZZP'ers en MKB'ers met 2 tot 50 werknemers zijn met name actief in Nederland, terwijl MKB'ers met 51 tot 250 werknemers ook relatief vaak actief zijn in Noord-Amerika en Oost-Europa.

Als het om de toekomstige afzetgroei gaat, zijn de ondervraagden met name positief over Nederland. Op West-Europa na, zien de meeste ZZP'ers weinig afzetkansen over de grens. Grote bedrijven (51 tot 250 werknemers) zijn daarentegen positief over Noord-Amerika en Azië.