Aangeboden door BlockchainTraders

Branded Content Financiën

Nieuw fonds BlockchainTraders: beperkte risico's, hoog rendement

Een hoog, stabiel rendement met weinig risico: dat is het Liquidity Fund van BlockchainTraders in een notendop. Dit fonds is een nieuw en veelbelovend beleggingsproduct van het bedrijf dat Justin Kool en Michiel van der Steeg in 2018 hebben opgericht. ,,Je kunt BlockchainTraders vergelijken met een traditionele vermogensbeheerder, maar dan in de nieuwe wereld van cryptocurrency’’, aldus Kool. Met dit nieuwe fonds verwacht hij dit jaar een rendement van minimaal 15 procent te behalen.

Jeroen Kreule 15 maart 2022

Blockchain Traders afbeelding2 De Ondernemer

Beleg met BlockchainTraders. Het Nederlandse cryptocurrency investeringsfonds. Foto BlockchainTraders

Met het nieuwe beleggingsproduct spelen Kool en Van der Steeg in op een nieuwe ontwikkeling in het blockchain ecosysteem: Decentralized Finance, kortweg DeFi genoemd. Blockchain is een techniek waarmee een netwerk van gebruikers gezamenlijk een database van transacties kan bijhouden. De database is een keten van blokken, de blokken bestaan uit goedgekeurde transacties. DeFi maakt het mogelijk om buiten het traditionele systeem financiële producten als een hypotheek of lening voor iedereen toegankelijk te maken. Kool: ,,Er is geen bank of tussenpersoon nodig, waardoor de rente laag is en de kosten beperkt blijven.’’

Liquidity Mining

Het nieuwe fonds behaalt volgens Kool rendement door het toepassen van Liquidity Mining. Een Luiqidity Miner – zoals BlockchainTraders - ontvangt een bepaalde commissie (rente) voor het bieden van liquiditeit. De specialisten van BlockchainTraders maken gebruik van complexe strategieën om hun liquiditeit voortdurend tussen verschillende DeFi applicaties te verplaatsen. Kool: ,,We verplaatsten het tussen deze applicaties om risico’s te minimaliseren en rendement te maximaliseren.’’

DeFi applicaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen op een decentrale manier geld kunnen lenen, maar ook dat ze op een decentrale manier geld kunnen omwisselen (bijvoorbeeld van dollar naar bitcoin of andersom). Kool: ,,We lenen geen bitcoin of ethereum uit, maar werken met Stable Coins. Stable Coins zijn crypto’s met een vaste koersverhouding met een US Dollar of Euro: ze zijn aan elkaar gekoppeld. Een stijging of daling van de koers van bijvoorbeeld bitcoin heeft geen enkele invloed op dit fonds. Het komt er in elk geval op neer dat het een risicomijdende manier van beleggen is met een mooi rendement.’’ Kool noemt het daarom een mooie aanvulling op je beleggingsportfolio. ,,Vooral nu, met de onzekere, politiek instabiele situatie in de wereld.’’

"Het komt er in elk geval op neer dat het een risicomijdende manier van beleggen is met een mooi rendement."

Justin Kool, oprichter en eigenaar BlockchainTraders

Bedreven

Justin Kool en Michiel van der Steeg hebben BlockchainTraders opgericht in 2018. Ze hadden samen al ervaring opgedaan met het handelen in cryptocurrencies, het participeren in ico’s (Initial Coin Offerings) en het minen van cryptocurrencies. De twee bleken er zeer bedreven in te zijn. Ze behaalden zelfs zulke hoge rendementen, dat verschillende mensen vroegen of ze namens hen wilden investeren. Met de opbrengsten besloten ze hun bedrijf op te zetten. BlockchainTraders is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en houdt kantoor in Apeldoorn. Op dit moment werken er vijf mensen.

Ze gingen in 2018 van start met het BlockchainTraders Growth Fund. Dit fonds profiteert van de groei en massale adoptie van blockchain door in cryptocurrencies te investeren. Kool: ,,In tegenstelling tot het Liquidity Fund beweegt het Growth Fund wel mee met de cryptomarkt. ,,Het is een directioneel beleggingsproduct en is risicovoller, maar het rendement ligt ook hoger.’’

Spreiding risico’s

BlockchainTraders heeft met het Growth Fund echter wel de strategie waarbij de beleggingen zoveel mogelijk worden verspreid. ,,De helft van het ingelegde bedrag houden we aan voor de lange termijn, met de andere helft van het portfolio gaan we actief handelen: bitcoin en ethereum, maar ook andere, minder bekende crypto’s.’’ Met deze strategie worden investeringsrisico’s beperkt, terwijl optimaal wordt ingespeeld op trends en ontwikkelingen.

Veel ondernemers

Zo’n 90 procent van de klanten is ondernemer. Participanten moeten minimaal 100.000 euro per fonds inleggen, conform de regels van de AFM. De specialisten van BlockchainTraders houden de cryptomarkt 24/7 in de gaten, aldus Kool. ,,We volgen het nieuws en zijn op de hoogte van alle regulaties en technische analyses. We weten hoeveel crypto’s er in omloop zijn, hoeveel er in wordt gehandeld. Met andere woorden: we hebben volledig zicht op alle ontwikkelingen.

''We zien onze beleggingsproducten ook als een toevoeging op de portfolio van de traditionele belegger''

Justin Kool, oprichter en eigenaar BlockchainTraders

Persoonlijk contact

De medewerkers van BlockchainTraders kennen alle klanten persoonlijk. Kool: ,,Voordat ze met ons in zee gaan, is er een kennismakingsgesprek. We leggen onze strategie uit en wijzen op de risico’s. We houden klanten tweewekelijks op de hoogte van hun portfolio, wat de ontwikkelingen zijn en hoe wij daar mee omgaan. Bovendien beschikken alle klanten over een eigen portaal waarin ze realtime de waarde van hun beleggingen kunnen bekijken.’’

Mainstream

Kool stelt dat crypto’s steeds meer mainstream worden. ,,We zien onze beleggingsproducten ook als een toevoeging op de portfolio van de traditionele belegger. Veel traditionele beleggers zijn nog zeer terughoudend, maar de impact van crypto’s in de samenleving wordt komende jaren alleen maar groter. Voor bedrijven, vermogende particulieren en uiteindelijk ook institutionele partijen zoals pensioenfondsen. Daar spelen wij graag op in.’’

Meer informatie

Wie meer wil weten over het Liquidity Fund of het Growth Fund van BlockchainTraders, zie www.blockchaintraders.nl

tracking pixel