Nieuws Financiën

Carinova Deventer neemt Sanitas over

Thuiszorgorganisatie Sanitas BV is overgenomen door zijn Deventer branchegenoot Carinova. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hieraan goedkeuring verleend.

Frans Beltjes 5 februari 2016

Zorg stockpixabay

Sanitas is hoofdzakelijk in Zwolle werkzaam met 45 medewerkers die zorg verlenen aan ongeveer honderd cliënten. Alle werknemers gaan over naar Carinova, waarmee volgens beide organisaties de zorg aan de cliënten gewaarborgd is.

OverijsselCarinova is vooral in Zuidwest- en Noord Overijssel actief. Met de overname van Sanitas wil de organisatie haar activiteiten in Zwolle versterken. Binnen de (overigens omstreden) pilot van Zilveren Kruis Achmea is Carinova voorkeursaanbieder. Vanuit die positie denkt de nieuwe fusieorganisatie de werkgelegenheid voor de medewerkers van Sanitas te kunnen behouden.

De twee zorgverleners hebben hun fusieplannen eind vorig jaar kenbaar gemaakt aan de NZa. Eerder al gaven Cliëntenraad en Ondernemingsraad hun goedkeuring aan de fusie. De naam Sanitas verdwijnt. Het huidige kantoor van Sanitas aan de Kranenburgweg wordt een Carinova thuiszorglocatie.

Foto: Pixabay