Nieuws Financiën

CDA stelt leegstand in Enschede aan de kaak

Wat gaat de gemeente doen om de binnenstad van Enschede weer compact en aantrekkelijk te maken? Die vraag heeft het CDA voorgelegd aan het college van B en W.

Van onze redactie 18 mei 2016

Van heekplein enschede reinier van willigen

De fractie deed dat naar aanleiding van de bekendmaking van minister Kamp vorige week dat hij de toenemende leegstand in gemeenten wil gaan aanpakken. Een landelijk team zal het komende jaar samen met gemeenten bekijken hoe de leegstand een halt kan worden toegeroepen.

FaillissementenDe recente faillissementen van grote winkelketens zorgen er voor dat de markt voor winkelpanden extra onder druk staat. Ook Enschede ontkomt niet aan deze ontwikkeling, constateert het CDA. „Wil Enschede aantrekkelijk blijven als winkelstad dan dient ze een compacte, aantrekkelijke en dynamische binnenstad te hebben en zo min mogelijk of geen uitbreiding van detailhandel buiten het centrum”, aldus het CDA in de brief gericht aan het college van B en W.Compacte binnenstadDie afspraak is volgens het CDA ook vastgelegd in onder meer de detailhandelsstructuurvisie. Het CDA zegt niet te kunnen spreken van een compacte binnenstad en ziet juist de omgekeerde ontwikkeling, waarbij steeds meer winkels hun heil buiten het stadscentrum lijken te zoeken. Het CDA stuurt daarom aan op een vernieuwde detailhandelsstructuurvisie, die samen met ondernemers ontwikkeld zou kunnen worden.OntwikkelingDe fractie wil van het college van B en W weten hoe het winkeloppervlak zich zowel in als buiten het stadscentrrum de laatste jaren heeft ontwikkeld. Ook vraagt zij zich af wanneer de detailhandelsstructuurvisie van 2011 vervangen wordt. Tot slot stelt het CDA in haar brief de vraag of B en W zich kan vinden in de mening van de fractie dat extra winkelruimte buiten de binnenstad leidt tot versnippering van aanbod van detailhandel en tot verzwakking van de binnenstad.