Nieuws Financiën

COA klopt weer aan

Bart Lelieveld | 4 februari 2016

Asielzoekerscoahotel1065

In het Wateringse 'Polenhotel' moeten 275 asielzoekers een plek krijgen. Het plan leidt niet alleen bij raadspartijen, maar ook bij Westlanders zelf tot veel vragen. Hoe zit het met de veiligheid, gaan de vluchtelingen zich niet vervelen en waar moeten de Polen naartoe?

Komen de vluchtelingen sowieso?

De eigenaar van het pand heeft hierover een afspraak gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat heeft echter gesteld dat er geen opvang komt zonder toestemming van de gemeente. Bovendien moet er eerst nog een omgevingsvergunning worden afgegeven door het college. Als dat gebeurt, kunnen belanghebbenden nog zes weken lang bezwaar indienen.

Er is echter ook weerstand vanuit de lokale politiek. LPF Westland heeft een motie ingediend om de komst van de vluchtelingen tegen te houden. Westland Verstandig wil een referendum om het draagvlak onder de Westlandse bevolking te meten. Gemeentebelang Westland heeft aangegeven niet zonder meer achter het plan van het college te staan. Deze partij wil eerst nog wat zaken opgehelderd zien.

Is iedereen welkom bij de raadsvergadering van 16 februari?

Raadsvergaderingen zijn in principe altijd openbaar. Gezien de grote belangstelling voor het onderwerp vluchtelingen en de emotionele lading van het thema, overweegt de gemeente Westland wel om mensen die de bijeenkomst bezoeken zich vooraf te laten registreren.

Hoe zit het met de veiligheid?

Burgemeester Van der Tak gaf eind vorig jaar duidelijk aan dat hij alleen achter een opvang staat als er meer politie-inzet beschikbaar komt. Nu wordt gesteld dat een 'geringe capaciteitsbeslag' wordt verwacht. Wel is er een zogeheten flexteam van de politie in oprichting, dat zich met verschillende taken, waaronder asielzoekerscentra, moet bezighouden. Verder komt er 24 uur per dag bewaking bij de opvanglocatie.

Wat voor asielzoekers komen er?

De asielzoekers die er geplaatst moeten worden, komen uit Syrië, Irak, Eritrea en Ethiopië. Het moet uiteindelijk een mix worden van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen. Ook de leeftijd van de vluchtelingen zal uiteenlopen.

Gaan ze zich niet vervelen?

In het hotel zijn accommodaties voor sport en spel. Daarnaast zullen er onder meer taal- en computercursussen worden aangeboden en trainingen voor inburgering. Verder hoopt de gemeente dat de vluchtelingen vrijwilligerswerk kunnen doen en dat bijvoorbeeld sportverenigingen activiteiten zoals voetbalwedstrijden willen organiseren. Kinderen moeten ook hier gewoon naar school gaan.

Hoe gaan die kinderen naar school?

Het vervoer van leerlingen wordt nog onderzocht door de gemeente. Eind deze maand start in de Diamant in Naaldwijk een schakelklas voor kinderen van asielzoekers die nu al in Westland wonen. Wethouder El Mokaddem stelde dat een schakelklas ook in dit geval een goed idee is.

Is er zorg aanwezig?

Het COA heeft een eigen gezondheidscentrum. Daar kunnen asielzoekers 24 uur per dag terecht met vragen. Dat centrum sluit weer contracten af met huisartsen.

Waarom is gekozen voor deze plek?

Het COA had hoteleigenaar Erik Zantingh twee jaar geleden al benaderd. Destijds zag die echter niets in het plan, omdat het met de Poolse bewoners goed ging. De laatste jaren daalde de bezettingsgraad.

Toen het COA opnieuw aanklopte, besloot de ondernemer toch in te stemmen met het plan. Bovendien zijn er recreatieruimtes aanwezig. Alleen de kookgelegenheid wordt aangepakt. Er mag op de kamers niet gekookt worden in verband met brandgevaar. Het college ziet wel heil in het plan omdat er weinig omwonenden zijn en de overlast daardoor naar verwachting beperkt blijft.

Waar moeten de Polen heen?

Dat is aan de uitzendbureaus. Volgens Zantingh is de laatste jaren een trend te zien dat Polen liever op zichzelf wonen. Daarom was de bezetting al gedaald tot ongeveer 150 bewoners. Peter van Koppen van uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk zegt dat er nog 60 uitzendkrachten over blijven. Voor de rest wordt andere woonruimte gezocht, liefst zo dicht mogelijk bij het werk.

Hoe lang blijven de asielzoekers in het hotel?

Het is de bedoeling dat het hotel in elk geval twee jaar lang de functie van opvanglocatie vervuld. Na anderhalf jaar volgt een evaluatie, waarna besloten kan worden er een termijn van twee jaar aan vast te plakken.

Wat kost dit de gemeente?

Dat is nog niet duidelijk. Er zijn in elk geval gemeentelijke ambtenaren met de kwestie bezig. Huisvesting en begeleiding komen voor rekening van het COA. Voor een aantal andere zaken, zoals onderwijs, kan de gemeente een beroep doen op landelijke regelingen.