Aangeboden door de Rijksoverheid

Branded Content Financiën

Geldzorgen? De eerste stap helpt je verder

Het water staat veel ondernemers aan de lippen. De overheidssteun helpt bij het betalen van de lasten, maar is vaak niet voldoende, zeker niet voor de ondernemer zelf. Voor iedereen met geldzorgen geldt: hoe eerder je aan de bel trekt, hoe klein de kans dat geldzorgen uit de hand lopen.

Aangeboden door de Rijksoverheid 4 maart 2021

Branded Content 900x600px Rainier

In 2020 hebben zo’n 140.000 ondernemers de stekker eruit getrokken dat is 23% meer dan een jaar eerder. Veel van hen zagen geen kans meer om hun onderneming in leven te houden en wilden een faillissement voorkomen. Vaak hadden deze ondernemers dan al het punt bereikt dat ze hun spaargeld, pensioenen of studiegeld voor de kinderen moesten aanspreken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet dat ondernemers én zzp’ers vaak lang wachten met het zoeken naar hulp als zij financieel in de problemen dreigen te komen. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden.

Zet je ego opzij en vraag hulp

Ondernemer Rainier beaamt hoe moeilijk het is om om hulp te vragen: ,,Ik had een goed lopend evenementenbureau. De agenda voor 2020 zat helemaal vol met mooie klussen bij allerhande opdrachtgevers. En toen kwam corona. Bám, weg omzet. Ik zag alles omvallen en een faillissement op me afkomen. En ik woon in een dorp; iedereen kent me, ik heb een goede naam. Ik schaamde me.”

Uiteindelijk besloot Rainier zijn verhaal te vertellen en hulp te aanvaarden. ,,Mijn les voor iedere ondernemer is dan ook: Zet je ego opzij en vraag hulp om geldzorgen te voorkomen.”

De eerste stap helpt je verder

Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ stimuleert SZW ondernemers en zzp’ers om snel aan de bel te trekken als ze geldzorgen hebben. De website Geldfit.nl speelt daarbij een ondersteunende rol. Op Geldfit.nl krijg je aan de hand van een online test snel inzicht in je financiële situatie en alle mogelijke ondersteuning. Dat kan een verwijzing zijn naar een website, een buddy, budgetcoach of schuldhulpverlening van de gemeente. Anoniem advies op maat is ook mogelijk, via telefoonnummer 0800-8115.

Schuldenvrij dankzij SchuldHulpMaatje

Waar goede hulp toe kan leiden, weet ook André: ,,Mijn zorgen stapelden zich op. Ik had geen administratie, maar vooral stapels ongeopende post. En ik dacht alleen maar: ik heb gefaald.” André kreeg van alle kanten hulp aangeboden. ,,Ik zei steeds opnieuw: ik ga het zelf doen. Maar het lukte me niet. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Totdat ik ‘ja’ zei tegen een SchulpHulpMaatje.” Door de hulp van zijn SchuldHulpMaatje is André nu helemaal schuldenvrij. ,,Ik ben trots op mezelf omdat ik hulp heb toegelaten en met de billen bloot ben gegaan. En dat is een belangrijke eerste stap op weg naar een oplossing.”

Ook geldzorgen?

Zit je net als Rainier en André met geldzorgen? Blijf er dat niet mee rondlopen en ga voor gratis advies naar Geldfit.nl.

Aangeboden door de Rijksoverheid