Nieuws Financiën

De black box van kredietverstrekkers

Als u als mkb-ondernemer van een gezond bedrijf met een goed plan naar een kredietverstrekker gaat, kunt u toch van de koude kermis thuiskomen. De AFM is streng voor de banken en banken brengen adviestaken terug om meer focus te hebben op hun corebusiness. Ook de ervaring uit het recente verleden maakt kredietverstrekkers voorzichtig.

Carlo van der Weg 7 mei 2017

Carlo van der Weg

Wanneer u als ondernemer nul op het rekest krijgt, haalt dit een forse streep door uw plannen. Later met een aangepast plan naar dezelfde bank teruggaan, levert niet zelden een nieuwe teleurstelling op. Hoe goed u werkelijk bent in de ogen van de bank, is voor ondernemers onduidelijk. Het is de black box van de kredietverstrekker.

Combinatie van factoren

De inschatting die de bank maakt, vloeit voort uit een combinatie van factoren, zoals het risicoprofiel, de persoon en kwaliteiten van de ondernemer en de branche en markt waarbinnen het bedrijf actief is. Deze scores vormen het rapportcijfer waarop besloten wordt om wel of niet te financieren en zo ja, onder welke voorwaarde.

Financieringsvormen

De vraag is: waar moet ik nu heen voor m'n financiering? Als onafhankelijke adviseurs kijken we breder. Daarbij zijn ook combinaties met andere financieringsvormen mogelijk. Zoals het inbrengen van eigen kapitaal in de vorm van vaste activa als machines of een bedrijfspand.

Lees ook: Overheid maakt kredieten voor bedrijven makkelijker

Ook kijken we naar alternatieven. Overheidssubsidies kunnen uitkomst bieden. Crowdfunding is interessant voor consumentgedreven business als detailhandel en horeca. Wat het ook wordt, ga vooraf eens aan tafel bij een onafhankelijke deskundige. Het kan tijd besparen en teleurstellingen voorkomen.

Carlo van der Weg is medeoprichter en directeur van Credion, dat mkb’ers advies en begeleiding biedt bij bedrijfsfinancieringen.