Nieuws Financiën

Derivaten: compensatie voor 10.000 mkb'ers

Tienduizend mkb-klanten van Rabobank worden gecompenseerd voor in het verleden aangekochte derivaten. Vijftienhonderd bedrijven krijgen geen een vergoeding, maakte de bank vorige week bekend, meldt het Ad. Is de kous nu af?

Sander van Mersbergen 30 januari 2017

Rabobank derivaten rente mkb compensatie

1 Rentederivaten, help me even...

Precies omdat rentederivaten zo ingewikkeld zijn, zijn veel ondernemers er mee in de knoei gekomen. Banken verkochten ze de afgelopen jaren massaal aan het mkb. Als een derivaat zo werkt als gewenst, dekt het renterisico's af. Ondernemers hebben dan geen last van schommelende rentestanden. Waar de ondernemers geen rekening mee hielden was dat de producten bij een aanhoudend lage rentestand geen risico's afdekken, maar in zichzelf een enorm financieel risico vormen. De banken hadden hun klanten beter moeten voorlichten, stelde de Autoriteit Financiële Markten vast.

2 Wat betekent deze stap van de Rabobank?

Niet zo enorm veel. Het aantal van 10.000 is een correctie van een eerdere inschatting van de bank. Die kwam uit op 8.500. De nieuwe berekening is gebaseerd op uitgangspunten die zijn vastgesteld door de zogenaamde Derivatencommissie. Die bepaalde vorig jaar wie wel recht heeft op compensatie en wie niet. Kort samengevat vallen grote bedrijven buiten de boot, omdat zij geacht worden een risico-afweging te kunnen maken wanneer ze dit soort producten kopen. Ook krijgen bedrijven alleen compensatie als ze hun producten tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 nog in bezit hadden.

3 Hoe groot is de schade voor de bank?

Toch wel heel groot. In totaal verkochten Nederlandse banken voor 26 miljard euro aan derivaten aan bij elkaar 17.000 mkb-ondernemers. Een groot deel daarvan zit dus bij de Rabobank. In een eerder stadium zette die bank 700 miljoen apart om de gedupeerden te compenseren. Voor zover bekend wordt dat bedrag nu overigens niet verhoogd. Binnen de bank werken 250 mensen aan de beoordeling van alle zaken.

4 Hoe gaat het nu verder?

In Het Financieele Dagblad gaf Rabo gisteren aan dat ondernemers die geen compensatie ontvangen dat in maart horen. In mei volgen klanten die wel recht hebben op een vergoeding. Zij kunnen de voorgestelde som accepteren of een procedure starten. Pieter Lakeman, die met Swapschade gedupeerden bijstaat, denkt dat meer dan de helft de vergoeding accepteert. ,,Het is natuurlijk ingewikkelde materie, en veel ondernemers willen er na acht of negen jaar ook een keer vanaf zijn."

Gerelateerde artikelen:

MKB bloedt door magere derivaten-deal'MKB'ers hebben recht op compensatie renteswaps'Compensatie MKB'ers nog steeds niet zeker