Nieuws Financiën

Detailhandel Nederland:'schaf parkeergeld af'

'Verlaag de parkeertarieven of beter: schaf ze af. En doe datzelfde met de lokale lasten voor de winkeliers, zeggen ondernemers uit de detailhandel in BN/DeStem.

Hélène Schenk 2 maart 2016

Parkeergeld Afsschaffen

Voorzitter Guido van Woerkom van Detailhandel Nederland roept lokale politici en bestuurders op om het huidige detailhandelsbeleid kritisch tegen het licht te houden. Zijn brief is gericht aan alle gemeenteraadsleden en colleges van B en W.

De koepelorganisatie van winkeliers in Nederland adviseert de gemeenten om op korte termijn actie te ondernemen, "ten gunste van de winkelgebieden, de kloppende harten van de wijken en buurten."

Want het gaat niet goed met veel Nederlandse winkeliers. Het ene faillissement volgt op de andere bedrijfssluiting, onder meer omdat consumenten vaker via internet kopen. Dat vraagt volgens Van Woerkom om snelle actie om de maatschappelijke en economische schade te beperken. "Leegstaande panden tasten de aantrekkingskracht van binnensteden en winkelgebieden ernstig aan, met verdere verloedering als resultaat."

Het advies aan gemeenten: maak een actieplan, al dan niet in regionaal verband, om de leegstand in eigen zaken en die in buurgemeenten terug te dringen. Meer consumenten moeten worden getrokken door verlaging of mogelijk zelfs afschaffing van de parkeertarieven, is het advies.

Niet eerste keerJan Weitering, voormalig voorzitter van het Retail Platform Breda pleitte vorige week ook al voor ten minste een verlaging van de parkeertarieven, omdat dat in zijn ogen een gunstig effect heeft op de winkels in de binnenstad.

test

Verder pleit Detailhandel Nederland voor het afschaffen van lokale belastingen en verlaging van administratieve lasten voor winkeliers. Ook worden gemeenten opgeroepen te helpen om de winkelgebieden aantrekkelijker te maken.